Act patriarhal şi sinodal al Patriarhiei Române, privind recunoașterea reactivării Mitropoliei Basarabiei, autonomă şi pe stil vechi, cu reședința în Chișinău

Luminată de Sfântul Duh, Duhul Adevărului, al Libertăţii şi al comuniunii (loan 15, 26; 2 Corinteni 3, 17; Efeseni 4, 3), Biserica Ortodoxă Română, ”Mama spirituală a poporului roman”, răspunde cu părintească şi frăţească dragoste dorinţei sfinte a fraţilor noştri de peste Prut şi cererii scrise, din 14 septembrie 1992, a Adunării eparhiale de constituire, prezidată de Prea Sfintitul Episcop PETRU şi compusă din reprezentanţii preoţilor şi mirenilor dreptmăritori români din Republica Moldova, ca tradiţionala Mitropolie Ortodoxă a Basarabiei să-şi reia activitatea sub oblăduirea canonică şi cu binecuvântarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, mai ales că acesta n-a recunoscut niciodată desfiinţarea Mitropoliei Basarabiei.

Urmând hotărârilor sinodale ale Bisericii Ortodoxe Române din 24 septembrie, 27 noiembrie şi din 19 decembrie 1992, Patriarhia Română binecuvântează reactivarea Mitropoliei Basarabiei de stil vechi din Republica Moldova ca Mitropolie autonomă, sub oblăduirea sa canonică; confirmă Adunarea ei eparhială constituită şi pe Prea Sfinţitul Episcop PETRU de Bălţi, ca Locţiitor de Mitropolit al Basarabiei, până la alegerea statutară a titulaului. Astfel, Prea Sfinţitul Episcop PETRU de Bălţi, locţiitor de Mitropolit al Basarabiei devine nembru al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

De asemenea, toţi clericii şi păstoriţii lor care sunt deja sau care vor deveni membri ai Mitropoliei Basarabiei de sub oblăduirea canonică a Patriarhiei Române sunt clerici canonici şi credincioși binecuvântați, şi, ca atare, orice sancțiune disciplinară bisericească îndreptată împotriva lor, pe motivul apartenenţei la Mitropolia Basarabiei, este considerată nulă şi neavenită.

Prin reactivarea Mitropoliei Basarabiei se săvârşeşte astăzi un act sfânt de adevăr şi de dreptate, care reîntregeşte plinătatea comuniunii de credinţă strămoşească şi simţire românească, în acest an al mântuirii 1992, când a fost proclamat sfânt Ştefan cel Mare, neânfricatul ocrotitor al întregii Moldove.

Sfânta Mitropolie Ortodoxă a Basarabiei, care şi-a reluat activitatea, este o Mitropolie autonomă, cu Statut propriu, condusă de un Sinod mitropolitan, având în frunte un mitropolit, iar fiecare eparhie componentă are propria sa Adunare eparhială. Mitropolitul şi Sinodul său au toate drepturile prevăzute de Statutul propriu, de Sfintele canoane şi de Statutul Bisericii Ortodoxe Române. Ca urmare, în libertate, Mitropolitul şi ceilalţi arhierei ai Sinodului mitropolitan al Basarabiei, fără vreo confirmare superioară, vor numi şi hirotoni diaconi şi preoţi, vor rândui protopopi şi vor institui stareţi şi stareţe, egumeni şi egumene în sfintele mănăstiri şi schituri din Mitropolia Basarabiei. De asemenea, ierarhii Mitropoliei Basarabiei vor acorda distincţii şi ranguri clericilor şi mirenilor din eparhiile lor.

Preoţii şi diaconii vor pomeni la sfintele slujbe doar pe arhiereii lor eparhioţi. Episcopii eparhioţi sufragani vor pomeni doar pe mitropolitul Basarabiei, iar mitropolitul Basarabiei va pomeni la slujbe pe nume pe Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Toţi arhiereii canonici ai Mitropoliei Basarabiei sunt membri deplini ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române şi se bucură de toate drepturile şi de toată cinstea ca şi ceilalţi membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Mitropolitul Basarabiei va avea tradiţionalul loc de cinste în rândul membrilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Fiecare arhiereu eparhiot al Mitropoliei Basarabiei sfinţeşte şi semnează antimise pentru bisericile din eparhia sa si adresează scrisori pastorale de Sfintele Sărbători şi cu alte prilejuri clerului şi credincioşilor pe care-i păstoreşte. Mitropolia Basarabiei are dreptul să urmeze calendarul de stil vechi, iar clericii ei îşi păstrează toate rangurile şi distincţille pe care le au.

În grija sa părintească şi frăţească faţă de Mitropolia Basarabiei, Patriarhia Română nu percepe nici un fel de contribuţii financiare din partea Mitropoliei Basarabiei, ci dimpotrivă, la cererea ei, o va sprijini în activitatea sa pastorală şi educativă.

Reactivarea Mitropoliei Basarabiei ca mitropolie autonomă, sub oblăduirea Patriarhiei Române şi în comuniune frăţească nemijlocita cu Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a fost prevăzută şi, ca atare, abordată în convorbirile dintre Prea Fericitul Părinte Patriarh TEOCTIST al României şi Prea Fericitul Părinte Patriarh ALEXEI al II-lea al Moscovei şi a toată Rusia, cu prilejul întâlnirilor Patriarhilor şi Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe surori la Constantinopol/Istanbul, în 15 martie 1992. Prin urmare, ca mamă spirituală a tuturor românilor ortodocşi, Patriarhia Neamului sâvarşeşte azi, cu răspunderea pe care o are în faţa lui Dumnezeu şi a oamenilor, un act reparator de adevăr şi dreptate istorică, precum şi o lucrare pastorală şi misionară, dorind, în acelaşi timp, să menţină relaţii frăţeşti şi de conlucrare cu toate Bisericile Ortodoxe surori, inclusiv cu Patriarhia Moscovei şi a toată Rusia. Nădăjduim că ajutorul şi grija noastră părintească faţă de Mitropolia Basarabiei vor contribui si mai mult la apărarea şi întârirea credinţei ortodoxe în faţa prozelitismului sectar şi eterodox din zilele noastre, îndreptat azi atât de cumplit împotriva Ortodoxiei din toată Europa răsăriteană.

De aceea, vom aduce la cunoştinţa tuturor Bisericilor Ortodoxe surori actul sfânt de grijă părintească şi de comuniune frăţească pe care Patriarhia Română îl săvărşeşte faţă de Mitropolia Basarabiei din Republica Moldova.

Cu smerenie şi bucurie, rugăm pe Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt şi pe toţi Sfinţii să ocrotească şi să binecuvânteze Mitropolia Basarabiei, ca lucrarea ei creştinească să fie spre slava lui Dumnezeu şi mântuirii fraţilor noştri clerici şi credincioşi iubitori de Hristos.

Dat în anul mântuirii 1992, luna decembrie, ziua nouăsprezece, în reşedinţa Patriarhiei Române din Bucureşti.

PREŞEDINTELE SINODULUI PERMANENT
TEOCTIST
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s