O SCRISOARE A MISIONARULUI ROMÂN ANATOLIE TIHAI CĂTRE SORA SA MARIA DIN BASARABIA

Preoteasa Maria Balica din Chișcăreni, județul Bălți, sora Cuviosului Anatolie Tihai și a Melodului Iacob Tihai. Portret în ulei, pe pânză, păstrat în arhiva bisericii ortodoxe din Osaka, Japonia, și descoperit de doamna preoteasă Mario Junko Matsushima.

Fericitul în adormire şi vrednicul de pomenire avva Paul Mihail, fiu al Basarabiei şi unul dintre preoţii şi cercetătorii dragi sufletului meu, a fost unul dintre puținii care a scris în perioada interbelică despre părintele Anatolie Tihai, român basarabean şi misionar ortodox în Japonia. Părintele Paul Mihail a publicat în anul 1938 o scrisoare trimisă de la Tokio de către părintele Anatolie Tihai surorii sale, preoteasa Maria (Măriţa) din Chişcăreni, judeţul Bălţi. Scrisoarea a apărut la Chişinău în volumul „Fapte trecute şi basarabeni uitaţi”. A fost reluată în volumul „Fapte trecute şi basarabeni uitaţi” apărut în 1992 la editura Universitas din Chişinău, într-o ediţie îngrijită de domnul Mihai Adauge.

Publicăm mai jos scrisoarea părintelui Anatolie Tihai către sora sa, preoteasa Maria Balica. De asemenea, publicăm o traducere în limba rusă a acestei scrisori, traducere pe care am operat-o pentru a o pune la dispoziția cercetătorilor de expresie rusă preocupați de viața și activitatea Cuviosului Anatolie Tihai.

* * *

1880 Ianuarie 23. Tochio. Ieromonahul Anatolie Tihai, misionar în Japonia, scrie surorii sale Marta Balâc din Chişcăreni, jud. Bălţi, că va veni să o vadă, şi dă veşti despre sine.

Tookei. 23 Ianuarie 1880.

Scumpa şi pre dorita me soră, Măfiţa

Tare m-am scărbit de moarte lui Ivan Ivan-ci dar ce vom face? Cu toţii ne vom duce negreşit în locul acela. Numai păn ce vom muri aşi dori să ne mai vedem în viaţa aceasta. Peste un an, dacă Domnul va dărui sănătate, negreşit ne vom vede, pentru că la sfărşitul anului acestuia eu socotesc să am otpusc[1] pe vro 6-8 luni de zile, atunce şi Iacov cu Elena şi cu copiii vor veni, Iacov acuma au primit din Peterburg dozvolenie[2] să să ducă în Rossiea, dar el aşteaptă să ne ducem la un loc.

Am scris în Peterburg ca să trimată pe numele lui Alexandru Ivan-ci 250 de ruble pentru matà şi casa matale. Cheltuieşte, căt ăţi trebuie, şi rămăşiţa lasă la Alecsandru Iv(anovi)ci.

Te rog să spui multă închinăciune din parte me lui Caso, şi soţiei sale, macar că şi nu am cinste să-i ştiu de faţă. Ce mai fac altele rudeniile noastre? Mătuşica de la Buteşti am auzit de mult că au murit, Dumnezeu să o erte. Da Vanea, Pachiţa, Marghiola şi Credinţa ce fac? Te vezi vreo dată cu dănşii? Cănd mă voi duce pre locurile acele găndesc să mă duc să văd pe toţi de la Brănzeşti începănd. Şi la Noosuliţă şi la Marşiniţi mă voi duce să văd locurile unde am trăit fiind copii. Da Mariea Ignatievna unde mai este – trăieşte sau nu, – nu ştii nimică? Moşu Pavăl ce face? Trăieşte el încă? Păr. Nicolae Criţchii, păr. Constantin Cudriţchi şi păr. Mihail de trăi ei încă? Scrii-mi mai de grabă şi triimete săngură pe pocita la Bălţi. Eu alăturezi aice adresul pe convert[3]. Pune scrisoare înlăuntru şi dă vro 14 copeice[4], şi scriosare va veni. Te sărut, scumpa şi draga me soră, şi pe Manea mititica.

Fratele matale, I(eromonah) Anatolii.

Scrisoare matale din 23 Octombrie am primit-o.”

* * *

Nota părintelui Paul Mihail: Arhim. Anatolie Tihai, născut Alexandru, este fiul lui Dimitrie Tihai, administratorul moşiei boierului Sturza din Noua Suliţă, jud. Hotin. Absolvent al Seminarului Teologic din Chişinău. În 1865 s-a călugărit la mănăstirea Zografu din Athos. Isprăvind Academia Teologică din Chiev, s-a înrolat în misiunea rusească din Japonia şi a fost timp de 20 ani, un neobosit muncitor pe ogorul misiei ortodoxe. A tradus evanghelia în l. japoneză. A încetat din viaţă la Peterburg în 1893.

A avut legături cu Basarabia. A venit pe aici şi a purtat corespondenţă cu surorile sale Marta şi Olimpiada, precum şi cu nepoata sa Eufrosina Rădăuţan. Bogata corespundenţă s-a prăpădit şi risipit în timpul revoluţiei 1917 din conacul de la Chişcăreni jud. Bălţi.

Casso, este boierul din Chişcăreni.

Măfiţa este sora ieromonahului Tihai, căsătorită cu preotul Ioan I. Balâc [la] 1879 din Chişcăreni jud. Bălţi. A avut o fiică Eufrosina măritată cu Serghei Rădăuţanu din satul Coşcodeni jud. Bălţi.

Ivan Ivanovici este preotul Ioan Balâc, cumnatul.

Iacov este fratele său, absolvent al seminarului teologic din Chişinău şi al Conservatorului din Moscova. La această dată el se află mare dragoman la legaţia rusă din Tochio-Japonia, căsătorit cu Elena Savabe de origină japoneză.

Alexandru Ivanovici, este fratele preotului Ioan Balâc, deci cumnat cu sora lui Anatolie, Măfiţa. A fost director la liceul din Nicolaev. Mort în 1918. Original cu litere cirilice. Prop. fam. Rădăuţanu din Chişinău.

* * *

Nota noastră: Notele părintelui Paul Mihail la scrisoarea părintelui Anatolie Tihai către sora sa Maria Balica cuprind câteva inexactități, de altfel explicabile prin puţinătatea informaţiilor despre misionarii români în Japonia şi prin dificultatea verificării surselor.

Astfel, Elena Tihai, creştina japoneză căsătorită cu Iacob Tihai, era născută Yokoi şi nu Sawabe. Este însă posibil ca Elena Tihai să fi fost rudă cu preotul nipon Pavel (în lume Takuma, născut Yamamoto Kazuma) Sawabe (1834-1913). Acesta din urmă a fost botezat de către Sf. Ierarh Nicolae Kasatkin în 1868, fiind apoi primul preot ortodox de origine japoneză. Preotul Pavel Sawabe a fost un bun prieten al arhimandritului Anatolie Tihai şi al fratelui său Iacob, numărându-se timp de ani de zile printre colaboratorii lor cei mai apropiaţi în Japonia. Scrisoarea părintelui Anatolie Tihai este preţioasă şi pentru că arată, prin cuvintele „Iacov cu Elena şi cu copii[i]”, că familia Iacob şi Elena Tihai a avut mai mulţi copii, şi nu unul, cum se credea şi cum indică unele surse ruseşti şi japoneze. De fapt, familia Iacob și Elena Tihai a avut cinci copii. Aceasta este în istorie prima familie mixtă româno-niponă.

De asemenea, prenumele surorii Cuviosului Anatolie Tihai era Maria, din care derivă forma românească de alint Mărița, nu Marta, cu diminutivul Măfița. Această confuzie se explică prin asemănarea grafică a literelor cirilice R și F scrise de mână. De precizat că și numele de familie al preotesei era Balica, nu Balâc. Acest nume de familie este întâlnit și astăzi în comuna Chișcăreni.

Putem admite cu multă probabilitate că după sosirea lor în Basarabia, la Chișcăreni, Cuviosul Anatolie și fratele său Iacob cu soția Elena și copiii l-au cunoscut pe patriotul, junimistul și filantropul Nicolae Casso (1839-1906), judecător de pace și apoi mareșal al nobilimii din județul Bălți, precum și pe soția acestuia, Smaranda Casso (1846-1913), născută Bantâș, care se trăgea, pe linie paternă, din vechile familii Cantemir și Bantâș, iar mama ei, Anastasia (născută în 1824), era sora poetului Vasile V. Pogor, întemeietorul societății literare „Junimea” din Iași.

Admitem de asemenea că, pe durata relativ îndelungatei lor șederi la Chișcăreni, părintele Anatolie Tihai și fratele său Iacob au vizitat Școala profesională cu predarea în limba română de la Chișcăreni, în care învăța și nepoata lor de soră Eufrosinia Balica (căsătorită mai târziu Rădăuțanu) și unde predau profesori din Iași, precum au vizitat și Movila de lângă palatul lui Nicolae Casso ridicată special pentru a servi ca bază a unui mic Observator astronomic, la acea vreme obiectiv unic în Basarabia. Este chiar posibil ca frații Tihai să-i fi făcut una sau mai multe vizite lui Nicolae Casso și soției sale Smaranda la palatul lor din localitate, unde exista o bogată bibliotecă de cărți rare în română și alte limbi.

De precizat că Nicolae Casso a fost unchiul patern al lui Leon Victor Constantin Casso / rus. Лев Аристидович Кассо (1865-1914), savant și viitor ministru al Instrucțiunii publice din Imperiul Rus între 25 septembrie 1910 și 26 noiembrie 1914.

Vlad Cubreacov


[1] concediu

[2] învoire

[3] plic

[4] O rublă avea 100 de copeici

Nicolae Casso, nobilul român din Chișcăreni căruia îi trimitea salutări (închinăciuni) Cuviosul Anatolie Tihai de la Tokio.
Chișcăreni, Movila lui Casso. Măgură artificială ridicată pentru un mic Observator astronomic construit de Nicolae Casso.
Palatul lui Nicolae Casso din Chișcăreni, loc pe care l-ar fi putut vizita Cuviosul Anatolie, fratele său Iacob și soția acestuia cu copiii. Imagine de epocă.
Școala profesională din Chișcăreni, înființată de Nicolae Casso, în care profesori din Iași predau în limba română pentru circa 100 de copii, printre care și nepoata de soră a Cuviosului Anatolie Tihai, Eufrosinia Balica. Imagine contemporană.
Eufrosinia Rădăuțanu (născută Balica), fiica preotesei Maria Balica și nepoata Cuviosului Anatolie Tihai, cu care acesta a purtat din Japonia o întinsă corespondență în limba română.

* * *

Versiunea rusă a scrisorii Cuviosului Anatolie Tihai către sora sa, preoteasa Maria Balica, născută Tihai.

Перевод с румынского письма преподобного отца Анатолия Тихай отправленного из Токио своей сестре матушке Мария Балика (урождёная Тихай) из села Кишкэрень, уезда Бэлць из Бессарабии.

”Тоокей, 23-го января 1880 года

Дорогая и прелюбимая сестра моя Мэрица,

Я очень огорчён смертью Ивана Ивановича, но что нам поделать? Мы все, безусловно, пойдём в это место. Только, пока ещё не умер, я хотел бы чтобы в этой жизни мы ещё увиделись. Через год, если Господь даст нам здоровья, мы обязательно увидимся, потому что в конце этого года у меня, думаю, будет отпуск на 6-8 месяцев. Тогда и Яков с Еленой и детьми приедут. Яков теперь получил дозволение из Петербурга поехать в Россию, но он ждет пока мы поедем вместе.  

Я написал в Петербург, чтобы отправили на имя Ивана Ивановича 250 рублей для тебя и для дома твоего. Расходуй сколько тебе необходимо, а остальное оставь у Александра Ивановича.

Передай пожалуйста низкий мой поклон господину Кассо, и супруге его, хотя мне не предоставилась такая честь познакомиться с ними лично. Как поживают наши родственники? Я слышал, что тётушка из Бутешть давно умерла, да простит её Господь.  А Ваня, Пакица, Маргьоала и Крединца как поживают? Хотя бы изредко ты видишься с ними? Когда поеду в те края я намерен посетить всех, начиная от Брынзешть. И в Ноуа Сулицэ и в Маршиниць поеду, увидеть места в которых прошло наше детство. А Мария Игнатьевна где теперь, жива она или нет, ничего о ней не знаешь? Дядя Павел как поживает? Жив ли он ещё? Живы ли отцы Николае Крицкий, Константин Кудрицки и отец Михаил?  Напиши мне как можно скорее и отправь письмо сама по почте из Бэлць. Прилагаю к этому письму конверт с [обратным] адрессом. Положи в нём письмо, оплати какие-то 14 копеек и письмо дойдет. Целую тебя, дорогая и любимая сестра моя, а также крошечку Маню.

Брат твой, И[еромонах] Анатолий.

Письмо твоё от 23-го октября я получил.”

Перевод с румынского – Влад Кубряков. Письмо опубликовано в сборнике отца Паул Михаилович (avva Paul Mihail) „Fapte trecute şi basarabeni uitaţi. 1799-1918” („Прошлые деяния и забытые бессарабцы. 1799-1918 годы”), 80 страниц, Кишинёв, 1938 год, и переопубликовано в более обширном сборнике (358 страниц), с названием „Fapte trecute şi basarabeni uitaţi”, в 1992 году, кишинёвским издательством Universitas.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s