PRIMUL IMOBIL CARE VA FI RETROCEDAT MITROPOLIEI BASARABIEI

La 6 martie 2023 președintele Parlamentului local de la Chișinău, Igor Grosu, împreună cu alți 10 deputați, a introdus un proiect de lege privind transmiterea către Mitropolia Basarabiei, cu titlu gratuit, a unui imobil care i-a aparținut de drept până în 1944 inclusiv. Este vorba despre clădirea Facultății de Teologie Ortodoxă din Chișinău sau clădirea fostului Seminar Teologic din capitala Basarabiei.

”Republica Moldova a condamnat în mod hotărât represiunile politice săvârșite de organele de stat administrative, judiciare şi extrajudiciare în perioada regimului totalitar şi încălcarea gravă de către aceste organe a normelor de drept şi morale, iar în scopul reabilitării victimelor represiunilor, reintegrării lor în drepturile politice, sociale şi cetățenești, precum și lichidării consecințelor samavolniciei regimului totalitar, a fost creat cadrul normativ pentru compensarea pagubelor materiale pricinuite.

Biserica Creștină Autonomă Locală din cadrul Patriarhiei Romane Mitropolia Basarabiei Exarhat al Plaiurilor (în continuare – Mitropolia Basarabiei) este biserică ortodoxă autonomă și este recunoscută oficial drept succesoare spirituală, canonică, istorică a Mitropoliei Basarabiei care a funcționat în perioada 1918 până în anul 1944 inclusiv. Dat fiind fluxul istoric, în timpul ocupației sovietice din 1940-1941, și mai apoi în timpul regimului sovietic din 1944 până în 1992, Mitropolia Basarabiei și-a încetat activitatea. Toate proprietățile Mitropoliei Basarabiei au fost confiscate, naționalizate de către regimul sovietic.

Remarcăm, în acest context, că Mitropolia Basarabiei a fost înregistrată oficial prin ordinul nr.1651 din 30 iulie 2002 al Serviciului de Stat pentru problemele Cultelor de pe lângă Guvernul Republicii Moldova, însă, fără reabilitatea acestea în drepturile sale patrimoniale. Astfel, în scopul restabilirii în cea mai mică măsură a echității istorice, se propune transmiterea în proprietatea Mitropoliei Basarabiei a bunului imobil cu numărul cadastral 0100520.227.01, amplasat în mun. Chișinău, str. 31 August 1989 nr.78 (clădirea fostului Seminar teologic).

Având în vedere că Mitropolia Basarabiei promovează și contribuie la formarea educației spirituale a societății din Republica Moldova, adoptarea actului respectiv va permite asigurarea unei funcționalități eficiente şi calitative a acesteia în procesul de promovare a educației spirituale, sociale și culturale.

În același timp, ținând cont că bunul imobil în cauză reprezintă un monument de arhitectură și istorie, introdus în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr.1531/1993, transmiterea acestui bun imobil în proprietatea Mitropoliei Basarabiei va permite restaurarea, întreținerea și utilizarea adecvată a patrimoniului cultural, conform statutului juridic special al acestui edificiu, determinat de prevederile Legii nr.1530/1993 privind ocrotirea monumentelor”, se arată în Expunerea de motive la inițiativa legislativă.

”Proiectul de lege prevede transmiterea în proprietatea Mitropoliei Basarabei a bunului imobil cu numărul cadastral 0100520.227.01, amplasat în mun. Chișinău, str.31 August 1989 nr.78, prin derogare de la prevederile art.8 alin.(1) din Legea nr. 1530/1993 privind ocrotirea monumentelor și art.10 alin.(1) și (2) din Legea nr. 121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice. La fel, proiectul stabilește că Biserica Creștină Autonomă Locală din cadrul Patriarhiei Romane Mitropolia Basarabiei Exarhat al Plaiurilor va păstra, întreține şi folosi bunul imobil în strictă conformitate cu cadrul normativ privind ocrotirea monumentelor și a prevederilor art. 44 din Legea nr.125/2007 privind libertatea de conștiință, de gândire şi de religie, care prevede că lăcaşurile de cult, obiectele de artă şi alte valori aflate în proprietatea sau folosinţa cultelor religioase şi părţilor lor componente şi recunoscute ca monumente de istorie sau cultură, vor fi întreţinute şi folosite în conformitate cu statutul acestor valori și cu legislaţia privind ocrotirea monumentelor”, susțin autorii inițiativei.

După intrarea în vigoare a legii, Guvernul urmează a aprobe hotărârea privind transmiterea în proprietatea Mitropoliei Basarabiei a bunului imobil care face obiectul de reglementare a proiectului respectiv. Este de așteptat că proiectul de lege să fie expertizat, examinat și aprobat de Parlament până la sfârșitul lunii curente, iar Guvernul să adopte Hotărârea de transmitere într-un termen la fel de scurt.

Prezint în continuare o scurtă descriere a imobilului.

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ DIN CHIȘINĂU, BLOCUL NOU. Clădire situată în fosta stradă Kiev (colţ cu străzile Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni şi Alexandru cel Bun, actuala stradă 31 August 1989, nr. 78). Făcea parte din componenţa Casei Eparhiale, cu poarta de pe strada Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, nr. 11. Imobil mare din piatră şi cărămidă, cu parter, demisol şi etaj. Are planul în formă de teu, specific edificiilor de învăţământ din a II-a jumătate a secolului al XIX-lea. A fost construit între anii 1898 şi 1902 după proiectul arhitectului V. M. Elkaşev, cu asistenţa tehnică a arhitectului M. Seroținski, antreprenori fiind Liechtman şi Breitman. Iniţial, aici a funcţionat Seminarul Teologic din Chişinău, iar din 1926 – Facultatea de Teologie Ortodoxă din Chișinău. În prezent aici se află Facultatea de Energetică a Universităţii Tehnice de Stat a Republicii Moldova, Centrul bibliotecarilor din Republica Moldova şi Secţia de Artă Plastică şi Cartografie a Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova.

În anul 1903, clădirile vechiului Seminar au fost completate cu un nou edificiu mai mare, în colţul fostelor străzi “Regele Ferdinand I” şi “Universităţii”. În acest edificiu, în anul 1929 a fost instalată Facultatea de Teologie, cu contract de închiriere între Arhiepiscopia Chişinăului şi Universitatea din Iaşi.

Dreptul de proprietate al Arhiepiscopiei Chişinăului asupra acestei Vetre nu a fost contestat niciodată şi de nimeni, din contra, prin Decretul Lege Nr. 2268 din 22 iunie 1938 i-a fost confirmat în mod oficial dreptul asupra tuturor proprietăţilor de pe ea.

Procesul-verbal al şedinţei delegaţiei permanente a Patriarhiei Române, din 3 decembrie 1938, ţinută sub preşedinţia Patriarhului Miron Cristea, luând în dezbatere temeiul „Chestiunea împărţirii averilor bisericeşti din Basarabia”, consemnează: „Cu privire la masa supusă împărţirii, delegaţia permanentă, constată că potrivit art. 2 din Decretul lege citat (Înaltul Decret Regal Nr. 2268 din 22 iunie 1938 – nota noastră), urmează a se ţine seama de hotărârea dată de Tribunalul Lăpuşna S. II prin sentinţa civilă Nr. 435 din 25 iunie 1935 şi că potrivit acestei hotărâri, averea supusă împărţirii se compune din următoarele bunuri: (…) 10. Clădirea Seminarului vechi din Chişinău (actualmente Facultatea de Teologie) str. Kievului colţ cu Gogol şi Alexandru cel Bun (terenul şi construcţia)”. Potrivit aceluiaşi document, terenul şi clădirea Facultăţii de Teologie din Chişinău, erau trecute efectiv în proprietatea Arhiepiscopiei Chişinăului.

Mitropolia Basarabiei a revendicat administrativ această proprietate, depunând cereri oficiale tuturor guvernelor Republicii Moldova, începând cu anul 2003. Ultima revendicare oficială datează din 17 noiembrie 2022, când Înaltpreasfințitul Petru, Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor, i-a transmis o cerere în acest sens Președintelui Maia Sandu, cu ocazia întrevederii avute la Președinția Republicii Moldova. De asemenea, chestiunea retrocedării bunurilor Mitropoliei Basarabiei spoliate de statul sovietic ocupant și deținute de Republica Moldova, ca succesor local și în parte al fostei URSS, a fost abordată la 19 ianuarie 2023, în cadrul întâlnirii Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu președintele Parlamentului local de la Chișinău, Igor Grosu.

Publicitate

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s