DECLARAȚIA DE LA CHIȘINĂU a unui grup de intelectuali din toate provinciile românești cu privire la Unirea tuturor Românilor.

Împrejurări unice în felul lor în istoria neamului nostru au făcut, ca astăzi să se găsească în capitala Basarabiei o seamă de intelectuali refugiaţi din toate ţările locuite de români. Nu era cu putinţă ca vremurile de acum, în care se aşează o nouă temelie vieţii popoarelor, să-i lase pe aceşti fii ai celui mai … Continuă lectura DECLARAȚIA DE LA CHIȘINĂU a unui grup de intelectuali din toate provinciile românești cu privire la Unirea tuturor Românilor.

CÂTEVA CUVINTE DESPRE BUNELE PRACTICI MAGHIARE PRIVIND ASISTAREA MINORITĂȚILOR SALE ÎNRUDITE EXTRAFRONTALIERE

Bunele practici ale Republicii Ungare de sprijinire a minorităților sale înrudite de peste hotare merită studiate pentru mai multe motive. Printre acestea sunt: 1) modelul maghiar privind sprijinul acordat minorităților sale extrafrontaliere este, probabil, cel mai eficient în Europa și unul dintre cele mai eficiente în lume; 2) cea mai numeroasă minoritate maghiară este prezentă … Continuă lectura CÂTEVA CUVINTE DESPRE BUNELE PRACTICI MAGHIARE PRIVIND ASISTAREA MINORITĂȚILOR SALE ÎNRUDITE EXTRAFRONTALIERE

Tristă și jenantă continuitate… 70 la 1 în defavoarea românilor de pretutindeni

Nicio schimbare în bine! Constatăm cu un sentiment amestecat de tristețe și jenă că noul guvern continuă politica vechilor guverne de suprafinanțare crescândă a organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale din România (să le spunem UDMR+) și de subfinanțare scăzândă a activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora (să le spunem 10 milioane+). … Continuă lectura Tristă și jenantă continuitate… 70 la 1 în defavoarea românilor de pretutindeni

MĂRTURII DOCUMENTARE DESPRE CRIHANA VECHE, SECOLELE XVII-XVIII

Vatra Crihanei, vedere aeriană. Iulian Marinescu publică în 1928 ”Extrase din Condica Moșiilor lui Teodor Rosetti-Solescu. Documente basarabene, fălciene, putnene etc.” în Buletinul Comisiei istorice a României, vol. VII (București, Tiparul așezământului tipografic ”Datina Românească”, Vălenii-de-Munte). Descoperim cu multă satisfacție un număr de 71 de însemnări din secolele XVII-XVIII despre Crihana Veche (Cărhana/Corhana/Cărhănești) și despre unele părți/seliști/cătune sau moșii din cuprinsul … Continuă lectura MĂRTURII DOCUMENTARE DESPRE CRIHANA VECHE, SECOLELE XVII-XVIII

MITROPOLITUL IACOB PUTNEANUL LE FACE DREPTATE CRIHĂNENILOR LA 5 AUGUST 1759

Mitropolitul Moldovei Iacob Putneanul arată, prin anaforaua către domnul țării Ioan Teodor Callimachi,  din 5 august 1759, că a cercetat reclamația locuitorilor din satele Cârhana și Frumoasa împotriva logofătului Manolache Costache, care a închis cu oamenii stăpânirii gârlele săpate de ei, propunând a se da poruncă pentru redeschiderea lor. Mitropolitul mai arată că a fost … Continuă lectura MITROPOLITUL IACOB PUTNEANUL LE FACE DREPTATE CRIHĂNENILOR LA 5 AUGUST 1759

IACOB STAMATI, VLĂDICUL CARE A SFINȚIT VECHEA BISERICĂ DE LEMN DE LA CRIHANA, ÎN 1783

Așa cum ne confirmă toate sursele disponibile, vechea biserică de lemn de la Crihana Veche, având hramul ”Sfinții Mari Voievozi Mihail și Gavriil”, a fost ridicată în anul 1783, cu osteneala și cheltuiala creștinilor din sat. Ca orișice biserică, pentru a putea fi închinată cultului, aceasta trebuia sfințită și, în mod obligatoriu, înzestrată de către episcopul … Continuă lectura IACOB STAMATI, VLĂDICUL CARE A SFINȚIT VECHEA BISERICĂ DE LEMN DE LA CRIHANA, ÎN 1783

CRIPTOROMÂNII

Degeaba veți căuta termenul din titlu în dicționarele limbii române. Nu există deocamdată un cuvânt care să-i desemneze pe românii deznaționalizați complet sau în mare parte. Cu toate că, existând realitatea, ar trebui să existe și un cuvânt care să o desemneze. În limba română, dar și în alte limbi, există alți termeni din aceeași … Continuă lectura CRIPTOROMÂNII

PERSONALITĂȚI DISTINSE DE ASOCIAȚIA ”RĂSĂRITUL ROMÂNESC” DIN CHIȘINĂU

Cu ocazia celei de-a 160-a aniversări a Unirii Principatelor Române Moldova și Valahia, Asociația ”Răsăritul Românesc” din Chișinău a decis acordarea Diplomei de excelență 2018 (plachetă) următoarelor personalități române și străine: Înaltpreasfințitul Părinte LAURENȚIU, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Transilvaniei, Președinte al Comisiei sinodale pentru Canonizări, pentru contribuția deosebită la canonizarea Sfântului Ierarh Dionisie, Episcopul Cetății … Continuă lectura PERSONALITĂȚI DISTINSE DE ASOCIAȚIA ”RĂSĂRITUL ROMÂNESC” DIN CHIȘINĂU

Marginalii la proiectul Legii privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni

Chiar de la bun început îmi exprim convingerea că analiza şi discuţiile publice pe marginea proiectului de Lege privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni vor converge spre identificarea unor răspunsuri şi soluţii practice la noile provocări ale timpului în care Lumea Românească sub forma construcţiei politice binare actuale România - Republica Moldova, în plin proces de globalizare, îşi temeluieşte … Continuă lectura Marginalii la proiectul Legii privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni