Departamentul Misionar al Patriarhiei Moscovei a Bisericii Ortodoxe Ruse despre învățăturile neopăgâne ale lui Alexandr Dughin

Învățătura lui Alexandr Dughin

Doctrina

Printre doctrinele neo-păgâne, opiniile lui  Al. Dughin ocupă o poziție aparte. În particular, acest lucru se explică prin poziția autorului, șef al mișcării „Eurasia”, prin faptul că este unul dintre ideologii cunoscuți ai mișcării „Rusia”, prin colaborarea sa activă cu Comitetul Islamic și prin aceea că este un politician ambițios.

Învățăturile sale, transformate coerent în ideologia mișcării Eurasia, nu pot fi examinate separat de concepția despre lume a mentorului său spiritual, René Guénon, a cărui biografie conține unele date ce ne permit să evaluăm mai obiectiv latura spirituală a doctrinei lui Al. Dughin.

În plus, sunt de asemenea clarificate rolul și poziția Bisericii Ortodoxe, prevăzute de Al. Dughin în documente programatice și alte scrieri legate de organizația OPOD (Mișcarea Socială și Politică Pan-Rusă) Eurasia și de crearea viitoarei Uniunii Eurasiatice.

Toate documentele folosite pentru pregătirea acestui capitol au fost publicate în mass-media publice. Opiniile lui  Al. Dughin, ale mentorilor și discipolilor săi au fost luate din monografii, anuare, mijloace de informare în masă conduse de acesta și din alte publicații distribuite mai ales de întreprinderi comerciale controlate de mișcarea Eurasiatică și de alte structuri dependente de autor.

Despre autorul doctrinei

Alexandr Gelevitch Dughin [1] s-a născut în 1962 în regiunea Celiabinsk. Tatăl său a fost general, a lucrat în Administrația Centrală a Sistemului de Informații a Statului Major General al Forțelor Armate ale URSS. Tatăl general și-a plasat fiul, care nu a terminat Școala de Aviație de la Moscova, la arhivele KGB. Dughin știe aproximativ 10 de limbi europene și stăpânește limba ebraică. Ambițiile lui  Al. Dughin au făcut din el, la vârsta de 35 de ani, omul numărul doi în Partidul Național Bolșevic al lui Eduard Limonov. Este entuziasmat de francmasonerie și de fascism. A fost un inamic al „Imperiului Sovietic”. În prezent, susține opinii total opuse (a devenit un apologet al lui Stalin și al Uniunii Sovietice, NT).

În 1991 a fost publicată prima sa carte, „Calea Absolutului”, în care sunt expuse fundamentele orientării sale religioase. În 1992 începe să editeze revista „Elemente”. În 1993 publică bestseller-ul „Teoria Conspirației”, care a devenit echivalentul romanului de acțiune englez „Spy Hunt”. În cartea „Teoria Conspirației” a fost dezvoltată tema relațiilor secrete dintre CIA și KGB.

Potrivit propriei sale mărturisiri, Al. Dughin se considera în tinerețe „un fascist mistic”, iar în prezent s-a transformat în „fascist ortodox”.

Al. Dughin îl consideră pe ezotericul francez din prima jumătate a secolului al XX-lea, René Guénon (15 nov. 1886 – 07 ian. 1951), drept maestrul său, autoritate recunoscută și incontestabilă, emisarul autentic al teoriei escatologice, văzând în el figura-cheie a acelei perioade. El scrie: „René Guénon este emisarul centrului suprem pentru timpurile din urmă, pentru vremea lui Kali Yuga, iar principiile Tradiției formulate de el (ansamblul „cunoștințelor non-umane transmise de la o generație la alta de către casta preoților” sau de alte instituții similare) vor servi drept bastion al mântuirii pentru cei care vor trebui să lupte împotriva „Lumii acesteia” și a „Prințului ei”, să reînvie Tradiția în dimensiunea ei autentică, non-umană și „angelică” și, încheind ciclul, să elaboreze fundamentele sacre ale Epocii de Aur care se apropie.” [2]

Unul dintre obiectele fundamentale ale cercetărilor lui Guénon este o versiune a metafizicii în care conceptele hinduismului au avut o mare influență.

În încercarea de a-l justifica pe Guénon (și, prin urmare, de a-și justifica propriile concepții asupra creștinismului),  Al. Dughin spune că „particularitatea tradiționalismului lui Guénon îi face, uneori, pe membrii conservatori ai Bisericii să considere în mod greșit ezoterismul și sinteza la care el se referă drept ocultism și sincretism.” [3]

Iar în 1912, Guénon s-a convertit la islam și a luat numele arab de Abd-el-Vakhed-Iakhia – Slujitorul Celui Unic.

Cu toate acestea, mai departe [4], Dughin indică faptul că „Guénon a primit inițierea masonică de la neo-rosicrucianul Theodor Reuss, care i-a fost prieten, camarad de arme și responsabil pentru inițierea lui A. Crowley.” [5]

Să nu uităm că Guénon reprezintă o autoritate incontestabilă pentru  Al. Dughin.

Neopăgânismul în lumina concepțiilor metafizice ale lui R. Guénon și  Al. Dughin

Primele cercetări religioase ale lui  Al. Dughin datează de la începutul anilor ’90 ai secolului trecut și sunt legate de crearea almanahului „Înger blând”, în ale cărei publicații sunt examinate sursele spirituale ale învățăturilor unui nou Mesia. Iată ce scrie echipa redacțională în această ediție [6]:

„Sarcina noastră fundamentală … o constituie restaurarea tradiției integrale în dimensiunea sa totală… Almanahul „Înger blând” luptă pentru restaurarea spiritului medieval, a modului de gândire medieval, a religiozității medievale și a concepției medievale despre stat.” Dar, așa cum vom vedea mai jos, Dughin interpretează aceste concepte „medievale” din punctul de vedere al neo-păgânismului.

În limitele Tradiției menționate, Dughin recunoaște primatul neființei: „orice metafizică tradițională cu valoare deplină recunoaște prioritatea neființei asupra ființei” [7]. Iată aici una dintre propozițiile (răspunsurile) gnozei escatologice a lui  Al. Dughin: „Ființa a apărut ca o dovadă că neființa, care o conținea înainte de apariția ei, nu este ultima instanță și că, dincolo limitele ei este prezent Celălalt, care nu coincide nici cu ființa nici cu neființa [8]. Din punctul său de vedere, ființa „nu-și poate afirma nici primatul său asupra neființei, pentru că ar contrazice adevărul, de vreme ce ființa pură nu este altceva decât traducerea în realitate, sub forma lor logică, a posibilităților neființei care a precedat-o.” [9]

În mare, doctrina spirituală a lui  Al. Dughin este concentrată în almanahul „Sfârșitul lumii. Escatologie și Tradiție” (Moscova, Ed. Arktogaia, 1998). Însuși  Al. Dughin numește această publicație „manual de istoria religiilor”. Dar aspectele istorice ale diferitelor credințe conținute în această lucrare sunt prezentate din punctul lui de vedere propriu (și cu totul neobișnuit). Acest lucru contrazice definiția cărții ca lucrare istorică și îi conferă un aspect dogmatic. Amestecul de credințe creștine, runologie, concepte păgâne, diverse teorii cosmogonice este doar o mică listă a libertăților lui de diletant față de materialele colecției.

Inserând în colecția istorică [10] un capitol din volumul „Calea Absolutului” („Gnoză Escatologică”),  Al. Dughin constată că doctrina sa religioasă este deja formată.

Justificând apariția unor noi religii și culte în limitele Tradiției, Al. Dughin scrie literalmente următoarele: „Regulile și structurile ezoterice ale Tradiției se transformă în conformitate cu situația mediului cosmic și, prin urmare, apar noi religii și tradiții, noi forme de cult și noi practici.” [11]

Această declarație are consecințe profunde. Dacă mediul cosmic este constituit de neființă care dă naștere ființei, atunci apariția unor noi religii și culte (posibilă doar în limitele ființei) este un fapt obiectiv (din punct de vedere metafizic) iar aceasta înseamnă că, mai devreme sau mai târziu, va apărea o nouă religie în limitele Statului Eurasiatic și, de asemenea, că va fi absurd să i se opună rezistență.

Trebuie menționat faptul că această afirmație este inclusă în secțiunea din „manual” dedicată analizei învățăturilor religioase ale lui A. Crowley.

Astfel, putem defini deja doctrina religioasă a lui  Al. Dughin ca pe o interpretare a metafizicii hinduismului combinată cu conceptele marxismului ortodox. Sub aspect lingvistic, această doctrină ia forma unei terminologii pseudo-științifice, extrem de atrăgătoare pentru diletanți, pentru cei care, ca Al. Dughin însuși, au abandonat studiile universitare și împărtășesc idealurile ideologiei comuniste.

Ortodoxia în interpretarea lui  Al. Dughin

Dughin face o analiză a Ortodoxiei pornind de la poziția tradiționalistă a lui Guénon, avansând teza că: „De regulă, dacă Biserica creștină urmează o orientare tradiționalistă și conservatoare, în cel mai bun caz, ea constituie suportul fundamental pentru conservarea aspectului ezoteric, ritualic și dogmatic… Biserica fie își limitează activitatea non-liturgică printr-un moralism simplificat, fie, ceea ce este mai rău, încearcă să se ocupe de apologetică, bazată pe teorii fundamental seculare, moderne și antitradiționale, fie, ceea ce este îngrozitor, tinde spre sincretism, ecumenism și chiar spre neospiritualismul cel mai abject… ” [12]

În lucrările lui Al. Dughin se manifestă în mod clar efectul legii dihotomiei. De exemplu, tentativa de a cerceta credințele pre-creștine și pre-ortodoxe ale Rusiei îl duce pe Al. Dughin la concluzii paradoxale. Iată una dintre ele: „Creștinismul nu a înlocuit, ci a ridicat și a consolidat vechea credință pre-creștină.” [13]

El scrie: „Când avem în fața noastră o tradiție cu adevărat importantă și autentică, putem aproape întotdeauna să-i descoperim transcendentalitatea și caracterul imanent, deoarece această ultimă caracteristică alcătuiește partea ei interioară și ezoterică.” [14], adică, la  Al. Dughin păgânismul este, de asemenea, o presupusă Ortodoxie, încă și mai bună și mai originală. „Aspectul imanent” este concepția mistică despre lume a lui  Al. Dughin și a adepților săi. Această concepție provine în special din aceea că e suficient să ne gândim la o „conspirație”, și ideea de conspirație deja devine realitate iar, de vreme ce gândesc „eu”, acesta este un fapt mult mai important din punct de vedere metafizic decât realitatea concretă. [15]

„Aspectul imanent” nu distinge între ideile care își au un fundament în viața cotidiană și ideile nominale (sau pur și simplu fictive), acordând preferință celor fictive. Eșecul tentativei de a asocia „aspectul imanent” creștinismului se manifestă într-un mod deosebit de vizibil în încercarea de a interpreta Crezul, întreprinsă de  Al. Dughin, în care, în general, cade în francă erezie [14]. Astfel, el susține că Crezul de la Niceea este o profesiune de credință cu „o concesie mică acordată unor prejudecăți creștine”. În plus,  Al. Dughin numește de obicei Crezul: „Formulă de credință” [16]. În același timp, consideră că primele trei articole (sau, în terminologia lui  Al. Dughin, „puncte”) oferă o imagine absolută și desăvârșită a metafizicii [17].

În „operele” sale [18] Al. Dughin pur și simplu comite blasfemie când afirmă un anumit aspect substanțial (existențial, ontologic) al Sfintei Treimi. El neagă revelația că Dumnezeu este Creatorul lumii și că El transcende mereu orice aspect existențial.

Dughin introduce o inovație în doctrina nemuririi sufletului. Și anume, scrie că: „Sufletul, o formă subtilă, țesută din substanțele atmosferei, supraviețuiește corpului în care și-a petrecut viața pământească și poate trăi independent, chiar și după moartea trupească… Însă drumul spiritului spre cer este imposibil… pentru sufletul individual, pentru că această lume, prin definiție, nu admite în sine ființe îmbrăcate în formă.” [19] Dar în conformitate cu învățătura ortodoxă, Dumnezeu creează sufletul prin suflul Său creator [20].

Dughin insistă, într-un un sens pur teosofic, asupra „descoperirii în personalitatea umană” a unei substanțe radical diferite de vechiul „eu” obișnuit al individului. El afirmă că această descoperire se produce în timpul botezului [21]. Iar în asta Al. Dughin vede o cale pentru „mântuirea” ființei umane.

O astfel de afirmație contrazice diametral definiția lui Ioan Damaschinul: „sufletul este o substanță vie, simplă și necorporală, invizibilă ochiului omenesc, nemuritoare, înzestrată cu înțelegere și rațiune și neavând o imagine (formă) determinată”. Acesta acționează cu ajutorul corpului organic și îi comunică viață, creștere, simțire și forță generatoare. Inteligența sau spiritul aparține sufletului, nu ca ceva diferit, separat de el, ci ca partea lui cea mai pură. Ceea ce sunt ochii pentru trup, aceea este inteligența pentru suflet. Sufletul este o ființă liberă, înzestrată cu capacitate de voință și acțiune. El este „susceptibil de a se schimba prin voință.” [22]

Concepțiile și declarațiile eronate și, uneori, de-a dreptul eretice ale lui Al. Dughin sunt completate de runologie, de doctrina privind caracterul ciclic al fazelor cosmice și de alte credințe păgâne.

Conform suspomenitei legi a dihotomiei, utilizate larg de Al. Dughin pentru a-și elabora lucrările, el ajunge la concluzia inevitabilă că există două tipuri de hinduism după Guénon – unul bun și unul rău. Cel „rău” este cel occidental și cel „bun”, cel oriental, presupus ortodox. Al. Dughin vede „un viitor luminos” pentru ortodoxie într-o combinație dintre principiul exoteric al Bisericii (adică, al organizării ecleziastice), cu gnoza ezoterică păgână. Această abordare, conform descrierii lui, ar deschide „posibilități nelimitate pentru o înțelegere profundă și neașteptată a ortodoxiei ruse” [23]. Astfel, Al. Dughin afirmă că în persoana „ereticilor gnostici” există deja un fond de ortodoxie, lipsind doar aparatul metafizic. De aceea, singura cale constă în a se adopta religia tradițională și apoi a se încerca, în mediul acestei religii, pătrunderea prin practica spirituală, rituală și intelectuală în aspectele sale ezoterice interioare, în misterele sale ” [24].

Al. Dughin recomandă: „pentru ca gnosticii să nu fie supuși influenței ideilor creștine, ei ar trebui să aspire către reducerea la minimum a dimensiunii umane, pământești și seculare a Bisericii…, cu toate acestea este indispensabil să insistăm asupra misticii și desăvârșirii Bisericii, subliniind aspectul ei atemporal, benefic și transformator” [25]. Mai mult decât atât, el crede că „sarcina fundamentală pentru aplicarea principiilor tradiționalismului integral în cazul creștinismului și, în special, al ortodoxiei, presupune să devii un adept ortodox nemijlocit al lui Guénon” [26].

Aceasta nu este nimic altceva decât o chemare la crearea în cadrul ortodoxiei a unei noi tendințe (secte), adică, o tentativă de schismă, pur și simplu.

Al. Dughin ignoră în mod evident faptul că păstrătoarea adevăratei Tradiții – Biserica – se păzește și se va păzi în viitor de societăți secrete în sânul ei. El prezintă situația ca și cum ar putea să alăture Bisericii, cum dorește, credințele lui păgâne.

Conform părerii îndrăznețe a lui  Al. Dughin, „Dacă am fost răscumpărați de Hristos, atunci, în principiu, în noi nu există păcat și trebuie să mergem cu îndrăzneală spre lumea îndumnezeiri și nu să ne numărm cu meticulozitate imperfecțiunile” [27]. Astfel este pusă la îndoială o parte fundamentală a vieții spirituale, pocăința, spovada, cu alte cuvinte, cititorul este, de fapt, chemat la un refuz voluntar de a participa la cele mai importante Taine ale Bisericii, care constituie o parte obligatorie a vieții ortodoxe.

„Revoluția religioasă este văzută de Dughin ca păstrare a tuturor aspectelor dogmatice, rituale, doctrinare și simbolice ale credinței ortodoxe. Această revoluție, însă, distruge acele contribuții intelectuale cu caracter aristocratic și protestant sau de conformism sovietic și, cel mai adesea, de tendință liberală, care sunt în mod eronat asimilate astăzi cu Biserica și care îi îndepărtează de ea pe mulți oameni demni, puternici și nobili, cu tendință revoluționară” [28].

În obiectivele sale, Al. Dughin se apropie de aşa-numiţii modernişti: „kocetkovişti”, „menevişti”, „borisovişti”, „jeludkovişti” şi alţii. El încearcă insistent să „adapteze” ortodoxia la păgânism, iar sus-numiţii „modernişti” îi vin în întâmpinare, stricând ortodoxia din ei înșiși, dar şi din minţile şi inimile adepţilor lor. „Acest om s-a pus pe sine deasupra legii umane şi dumnezeieşti, şi-a ales un punct de vedere în afara binelui şi răului, mai presus de lege şi de har [29]”. Şi dacă reprezentanţii curentelor novatoare enumerate merg pe pretinsa cale a simplificării conceptelor religioase recunoscute, atunci Dughin, din contra, se străduieşte din toate puterile să transforme ceea ce este evident în ceva de neînţeles şi ambiguu, utilizând în acest scop aparatul conceptual şi filologic al metafizicii.

Se poate considera că doctrinele religioase ale lui  Al. Dughin se prezintă ca o compilaţie de învăţături de credință occidentale (protestante) şi orientale (hinduse). Acestea nu au în sine nici o bază spirituală ortodoxă şi nu pot fi considerate o învăţătură religioasă deplină, în sensul investit în acest concept de mediile academice, teologice şi filozofice.

Atitudinea lui  Al. Dughin faţă de Islam

Una dintre primele manifestări oficiale pe care le-a organizat mişcarea „Eurasia” a fost conferinţa islamică „Ameninţare din partea Islamului sau ameninţare pentru Islam”. Conferinţa a avut loc la 29 iunie 2001 în clădirea „President-Hotel” sub preşedinţia speakerul-ui Dumei de Stat, Ghenadi Selezniov, a Muftiului Suprem al Rusiei, Talgat Tadjuddin, şi a lui Alexandr Dughin (acesta devenise deja consilier al lui Selezniov pe chestiuni de geopolitică). Un număr special al „Revistei Eurasiatice” a fost consacrat relaţiei mişcării cu Islamul. De la Departamentul de relații bisericești externe al Patriarhiei Moscovei, Părintele Vsevolod (Ciaplin), a publicat în paginile acelui număr un articol care ocupă doar puţin mai mult de 5% din volumul total al revistei.

Menţionăm că în niciunul dintre articolele pe tema islamului nu există referinţe la multiplele manifestări de extremism ale pseudoislamiştilor. Mai mult decât atât, într-un articol [31] al unuia dintre autorii permanenți ai publicației, Hoj-Ahmed Nuhaev, se propune crearea pe „teritoriul Ceceniei de Sud a unei case comune Eurasiatice”, o organizaţie construită pe principiile doctrinei hanifite (unirea musulmanilor, creştinilor, evreilor şi tuturor oamenilor de bună credinţă care sunt gata să se supună acestei orânduiri, în jurul misiunii comune de însănătoşire a Pământului şi de însănătoşire a sufletului omenirii contemporane).

Ideile lui H. – A. Nuhaev îi sunt foarte apropiate lui Dughin. De exemplu, el propune construirea Statului Eurasiatic în două etape:

–  În prima etapă se creează CUSA – Confederaţia Unită a Statelor Autoritare;

–  În etapa a doua aceasta se transformă în Casa Comună Eurasiatică.

Se pare că islamul îi este cel mai apropiat lui Dughin ca bază spirituală a eurasianităţii.

Sunt interesante reflecțiile lui Dughin despre „a treia capitală [32]”. Analizând rolul oraşelor Kiev, Moscova şi Sankt-Petersburg în istoria Rusiei, menţionează faptul că, în Rusia Moscovită, etnia o constituie mai ales velicorușii (veliko = mare, NT), totuşi, numeşte acest stat „turco-slav”. Din punctul său de vedere, capitala ideală a Eurasiei este Kazan. În susţinerea afirmațiilor sale, el scrie: „Ivan cel Mare (cel Groaznic) a acţionat ca urmaş legitim al voinţei geopolitice a Hoardei, ca un ţar velicorus propriu-zis, în care rădăcinile slave sunt logodite cu sângele tătăresc sub steagul de luptă al ortodoxiei bizantine”. El consideră că „Tatarstanul este un exemplu de subiect al federaţiei eurasiatice. Graţie impulsului tătăresc, turcic, ruşii s-au autoconştientizat ca velicoruşi, despărţindu-se odată pentru totdeauna de modelul de statalitate malorus (malo = mic; termenul este folosit pentru ucraineni, NT). Elementul tătăresc este cel mai important factor atât al etnogenezei velicoruşilor cât şi al statului – al genezei Rusiei înseşi – Eurasiei”. Şi, în sfârşit, cea mai interesantă afirmaţie: „Islamul hanifit tătăresc este preţios pentru Eurasia nu ca o „ortodoxie nedesăvârșită”, ci ca o varietate pravoslavnică (ortodoxă) a islamului. Şi, viceversa, pentru islamul ortodox nu există o tradiţie mai apropiată decât Biserica ortodoxă. [33]

Alexandr Dughin consideră că metodele metafizicii sunt potrivite nu numai pentru studiul ortodoxiei, ci şi pentru cel al islamului. Astfel, el invocă opinia cunoscutului metafizician islamist Gheidar Djemal, opinie ce coincide cu a sa: „Sfârşitul este mai fundamental decât începutul… Negaţia este cea mai fundamentală dintre toate realităţile [34]”.

Este grăitor faptul că acest articol al lui Dughin a fost publicat în ziarul comuniştilor ruşi „Zavtra” (Mâine, NT), nr. 21 (338) din anul 2000. Totodată Al. Dughin demonstrează totala necunoaștere a unui document analitic precum „Jihadul poporului tătar în Rusia” [35], în care agresiva „apropiere” a islamului de ortodoxie este reflectată cât se poate de limpede.

Dacă este să se ia în considerare apelul lui Al. Dughin la uniunea prioritară cu statele musulmane şi posibila preluare de către acestea a puterii în Uniunea Eurasiatică, atunci apare următoarea întrebare:

Ce mecanisme propune Al. Dughin să fie utilizate pentru evitarea repetării situaţiei create în Afganistan la ora actuală (se are în vedere aducerea în faţa judecăţii a misionarilor creştini de către talibani)?

Având în vedere faptul că, după spusele Sheik-ul-Islam-ului Talgat Tadjuddin, populaţia musulmană va acorda susţinere deplină preşedintelui Putin, se poate considera că ea va proceda la fel şi în ceea ce-l privește pe Al. Dughin, care îşi demonstrează în mod deschis subordonarea servilă față de acţiunile conducerii ţării.

Poziţia în privinţa masoneriei contemporane

În concepţia lui Al. Dughin, masoneria este o mişcare iniţiatică în principiu „bună”, care s-ar fi divizat sub influenţa unor forţe din exteriorul ei, într-una rea, „egipteană”, şi una bună, „creştină” [36]. Astfel, Al. Dughin demonstrează totala sa neînțelegere a doctrinei masoneriei, care neagă oricărei religii calitatea de fundament spiritual al existenţei societăţii.

Cu toate acestea, prezintă interes discuţia lui Al. Dughin (în acest caz el a vorbit în calitate de autor al almanahului „Înger blând” – IB) cu şeful ramurii franceze a „Ordinului Templierilor Orientali” (reformat ulterior de Aleister Crowley), un anume frate Marcion (Cristophe Bouchet) [37], în timpul unei vizite a acestuia în Rusia.

Luând în discuţie activitatea masonilor pe parcursul câtorva secole, fratele Marcion analizează latura ocultă a activităţii trupelor SS ale Germaniei hitleriste (Schutzstaffel – trupele de apărare, principala forţă armată paramilitară subordonată Partidului Naţional-Socialist-Muncitoresc-German, NT) considerând că „majoritatea studiilor consacrate cercetării naţional-socialismului sunt simplificări vulgarizatoare care… tind să-l prezinte ca pe un rău absolut”. El consideră, bazându-se pe publicaţiile Savitriei Devi Mukerji, soţia brahmanului Mukerji, că „în interiorul naţional-socialismului a existat o evidentă tendinţă mesianică”.

Tot aici, fratele Marcion afirmă că „tot ceea ce se spune că s-ar fi petrecut în lagărele de concentrare naziste (ca şi în cele staliniste) este o uriașă exagerare”.

(Pare-se că fratele Marcion nu cunoaşte materialele procesului de la Nürnberg).

După cum a mărturisit fratele Marcion, secţiuni ale lojei masonice există în multe ţări ale Europei Occidentale, printre care şi Iugoslavia (Republica Federativă Iugoslavia compusă din Serbia şi Muntenegru, NT), unde cu câţiva ani în urmă (reamintim că interviul datează din anul 2001, NT) numărul adepţilor lui Crowley era cel mai mare. La întrebarea legată de credinţa masonilor el răspunde, literalmente, astfel: „Ei cred în putere şi în necesitatea manifestării puterii, dominaţiei şi stăpânirii asupra propriului sine”.

Teoriile lui Crowley în lumina abordării metafizice a lui Al. Dughin

Alarmează în mod deosebit tentativa insuficient camuflată de a împăca ortodoxia cu învăţături religioase opuse acesteia. În acest sens, Al. Dughin chiar încearcă să arate că Aleister Crowley (ocultist englez născut în 1875 şi decedat în 1947, fondator al religiei „thelema”, NT) nu este atât de periculos pentru orice credinţă, cum este descris în general. Autorul invocă o serie de crâmpeie justificatoare din declaraţii ale lui Crowley, încercând să demonstreze că el este doar unul dintre cercetătorii (filozofi) remarcabili ai timpurilor noastre. O asemenea atitudine faţă de  acest „mesia” al satanismului este mai mult decât semnificativă, ca şi faptul că, analizând învăţăturile lui Crowley, el pune cuvântul „satanism” între ghilimele. La exterior, el încearcă să ia poziţia unui analist independent al diferitelor credințe despre care există informații în culegerea de articole. Pe baza raţionamentelor lui Al. Dughin, aici s-ar afla și reprezentările metafizice ale lui Rene Guénon, care îi sunt binecunoscute. Punând în contrast iniţierea şi contra-iniţierea, el consideră că „oamenii cu cele mai benefice intenţii, convinşi că sunt ortodocşi şi purtători ai binelui celui mai evident se aleg cu cele mai groaznice şi mai serioase perversiuni”. Urmează un alt citat: „Cel mai adesea, nonconformiştii în materie de religie („ereticii”, „sataniştii”) caută deplinătatea experienţei sacrale pe care nu le-o pot oferi reprezentanţii ortodoxiei. Aceasta nu este vina lor, ci nefericirea lor, iar adevărata vină cade asupra acelora care au permis ca tradiţia lor autentică să se transforme într-o faţadă superficială, în spatele căreia nu este, pur și simplu, nimic. Şi, poate ca tocmai aceste forţe şi grupări dubioase…  să fie acelea care merg spre profunzimea realităţii, în timp ce profanii rămaşi la periferie… le pun tot felul de piedici” [38].

Prin raţionamente-standard, Al. Dughin ajunge, ulterior, la concluzia că rolul „satanismului” (sau a „Ordinului lui Set”) în divizarea bisericilor ortodoxă, catolică şi protestantă este pur şi simplu neglijabil: asta deoarece formarea lui A. Crowley a avut loc în mediul „frăţiei protestante de la Plymouth”, al cărei propovăduitor fusese tatăl lui.

Este interesantă următoarea afirmaţie a lui Dughin: „Atunci când Crowley își accentua propriul „satanism”, nu făcea altceva decât să comunice o înţelegere clară a valorii propriei sale poziţii față de tabăra metafizică pe care o părăsise în mod conştient. Nimic mai mult.” Astfel, învăţătura religioasă a lui Crowley este redusă doar la dezavuarea dogmelor protestantismului. În acest mod, Dughin dă de înţeles că nu știe de nimic malefic în privința sataniștilor din Federaţia Rusă şi activității unor secte de acest gen în multe ţări ale lumii. Mai mult decât atât, el propune ca A. Crowley să fie considerat „eretic din erezie”, „antihrist în sânul anticreştinătăţii”, fapt care trebuie luat în considerare în mod deosebit în aprecierea adevăratei însemnătăţii a lui A. Crowley în Rusia [39].

Cu alte cuvinte,  Al. Dughin acuză creştinătatea însăşi de apariţia viziunilor anticreştine ale lui A. Crowley: autoidentificarea lui Crowley cu „antihristul” constituie, pentru el, nu expresia caracterului distructiv al misiunii sale, ci doar o însuşire oarecum provocatoare (în context cultural creştin) a acelor nume şi titluri cu care clarvăzătorii creştini i-au însemnat pe prorocii noului eon (New Age, cu rădăcini istorice în gnosticismul creştin, sincretismul maniheist şi al altor credinţe orientale, NT) „neînţeleşi” de ei în limitele propriului lor context religios („religiile (dumne)zeului mort şi înviat”) [40]. În general, din punctul de vedere al lui Al. Dughin, A. Crowley însuşi îşi descrie „reflexiv” şi ironic magia sexuală în „termeni antihristici” (autorul se referă la procedee preluate de Crowley din Tantra Yoga şi însoţite de perversiuni sexuale degradante, NT).

Adică toată învăţătura lui A. Crowley este redusă la statutul de glumă! Aici se cade a aminti anumite afirmaţii ale lui A. Crowley cu privire la sacrificările ritualice de fiinţe umane dintr-o carte de-a sa: „În funcție de ţelurile mistice se realizează: înjunghierea, sugrumarea până la moarte, înecarea, otrăvirea, decapitarea, strivirea, arderea şi altele” [41] sau „Sângele de lună este cel mai bun, de asemenea sângele menstrual şi cel proaspăt de copil, şi un fragment de prescură consacrată (Sfânta Împărtăşanie, NT), apoi sângele duşmanilor, pe urmă al unui preot sau al credincioşilor; în ultimul rând, sângele unui animal oarecare” [42]. De asemenea, A. Crowley recomandă: „Cel mai potrivit obiect în acest caz este un copil nevinovat şi dezvoltat intelectual, de sex masculin („Însemnările magice ale fratelui „Perturabo” – pseudonimul de cult al lui A. Crowley)”. Acesta dă de înţeles că în perioada dintre 1912 şi 1928 el săvârşea câte 150 de asemenea sacrificii pe an [43].

Ajungem, într-un final, la sfârşitul articolului: „Nu trebuie să excludem nici posibilitatea ca tocmai prin demonstrarea ostentativă a negativismului lui respingător, a antinomismului şi firii lui „rele” să se poziționeze mai aproape de adevăr şi să faciliteze însuşirea orientărilor spirituale corecte… nu este oare adevărat că… drumul spre Rai e bătătorit cu intenţii rele?” [44].

La cele spuse anterior nu mai e nimic de adăugat. În afară, poate, de faptul că în cartea „Sfârşitul lumii” (a lui Dughin, NT) este inserată în totalitate lucrarea de bază a lui A. Crowley, „Cartea legii”, ceea ce se poate considera drept o formă de propagandă a învăţăturilor sale pentru adepţii lui Al. Dughin.

Vom încerca să formulăm poziţia religioasă a lui Al. Dughin pe baza scurtei analize a materialelor examinate:

 1. Antiortodoxie în viziunea despre lume, aceasta bazându-se pe primatul nefiinţei în faţa fiinţei, cu utilizarea aparatului conceptual şi lingvistic al metafizicii.
 2. Prezenţa în învăţătura religioasă a concepţiilor legate în mod direct de viziunile hinduse (tantrism, metafizica indiană) şi de asemenea cu elemente de teosofie care reflectă viziunile metafizice ale lui Rene Guénon (iniţiat în masonerie, probabil în Ordinul Reformat al Templierilor Orientali).
 3. Apeluri la „reformarea” ortodoxiei, în particular prin intermediul erodării ortodoxiei ca învăţătură religioasă adevărată, introducerea în interiorul Bisericii a duşmanilor ei, lichidarea tradiţiilor ortodoxe, supunerea ortodoxiei în faţa islamului şi, în cele din urmă, distrugerea ei prin utilizarea aparatului administrativ al pretinsei Uniuni Eurasiatice. Ca etapă intermediară – utilizarea conjuncturală a ortodoxiei pentru îndeplinirea propriilor obiective politice în confruntarea cu atlantiştii (SUA, statele membre ale UE şi statele membre ale NATO, NT) pe calea spre o dominație reală a lumii.
 4. Preferinţă clară pentru islam în cadrul unei atitudini condescendente faţă de masonerie şi satanism.
 5. Învăţătura religioasă a lui  Al. Dughin este orientată, spre deosebire de învăţăturile religioase tradiţionale, spre pătura socială a elitei. Pentru înţelegerea acesteia este nevoie de o pregătire specifică, în special filozofică. Iar aceasta plasează respectiva credinţă religioasă în rangul unei ideologii mistico-oculte, elaborate în urma abordării critice a poziţiilor conceptuale ale principalelor religii mondiale.
 6. Arbitrariul interpretării postulatelor de bază ale creştinismului şi distribuirea pe larg a materialelor de acest gen prin intermediul surselor publice de informare îl situează pe Al. Dughin în afara zidurilor Bisericii.

Centrul de distribuire a învăţăturii religioase a lui  Al. Dughin este magazinul „Transilvania” (oraşul Moscova, strada Tverskaia, 6/1, 5, telefon 229-87-86/33-45, site www.arctogaia.com

Conţinutul site-ului, publicat în ziar:

–          Filozofie

–          Istoria religiilor

–          Geopolitică

–          Metafizică

–          Sociologie

–          Economie

–          Culturologie

–          Politologie

–          Onirologie

–          Psihologie abisală

–          Runologie

–          Geografie sacră

–          Conspirologie (teoria conspiraţiei)

–          Analiza evenimentelor curente

–          Versiuni on-line ale publicaţiilor periodice eurasiatice, referinţe, forum

În incinta magazinului „Transilvania” se mai găseşte, de asemenea, magazinul “Arctogaia – 2”, în care sunt prezentate practic toate lucrările lui Al. Dughin şi, de asemenea, lucrări fundamentale dintr-o gamă largă de probleme teologice, politice şi economice, mai ales lucrări ale lui H. Wirth, A. Crowley şi ale altor apologeţi ai învăţăturilor religioase anticreştine, documentele programatice ale mişcării „Eurasia”, publicaţiile periodice ale acestei mişcări.

Având în vedere actuala situaţie a lui Al. Dughin ca lider al unei mişcări sociale populiste, se poate presupune că, în viitorul apropiat, baza şi sfera de răspândire a învăţăturii sale religioase se va extinde, graţie utilizării posibilităților oferite de către Duma de Stat şi Consiliul Federaţiei Ruse, resurselor editoriale şi poligrafice ale acestora. Mai ales, ne putem aştepta la o vizibilă susţinere din partea statului pentru complexul editorial „Arctogaia” și alte mijloace de informare în masă care propagă învăţătura lui Dughin. Chiar şi în momentul actual, baza tipografică folosită pentru multiplicarea publicaţiilor mişcării „Eurasia” este Combinatul Poligrafic-Editorial VINITI – una dintre cele mai moderne şi mai puternice întreprinderi editoriale din sistemul de distribuţie a literaturii ştiinţifico-tehnice şi socio-umane din Federaţia Rusă.

Bibliografie:

Pentru capitolul „Învăţătura lui Alexandr Dughin”:

 1. Serghei Riutin. „Criticul Dughin”// Internet, www.russ.ru, 9 iun 1998
 2. „Înger Blând” – Moscova, „Arctogaia”, volumul 1, 1991, pagina 10
 3. Ibidem, pag 29
 4. Al. Dughin. „Sfârşitul lumii. Eschatologie şi Tradiţie” – Moscova, „Arctogaia”, 1998, pag 359
 5. Ibidem, pag 47
 6. Ibidem, pag 1
 7. „Înger Blând”, „Arctogaia”,  vol  1, 1991, pag  23
 8. Al. Dughin.  „Sfârşitul lumii. Eschatologie şi Tradiţie” – Moscova „Arctogaia”, 1998, pag  19
 9. Ibidem, pag  19
 10. Ibidem, pag  17
 11. Ibidem, pag  365
 12. Al. Dughin. „Sfârşitul lumii. Eschatologie şi Tradiţie”, capitolul „Tradiţionalismul lui  Guénon şi Biserica Creştină” – Moscova, „Arctogaia”, 1998, pag  29
 13. Al. Dughin. „Misteriile Eurasiei”. Moscova – „Arctogaia”, 1996, pag 19.
 14. Al. Dughin. „Marea problemă metafizică şi tradiţia”. „Înger Blând” – Moscova, „Arctogaia”, 1991, vol 1, pag 23
 15.  Roman Verşillo. „Împotriva noului păgânism”. „Pravoslavnaia Tver”, nr 7-8, 1999
 16. „Ezoterismul creştin”. „Înger Blând” – Moscova, „Arctogaia”, 1991, vol 1
 17. Al. Dughin, „Sfârşitul lumii. Eschatologie şi Tradiţie” – Moscova, „Arctogaia”, pag  225
 18. „Ezoterismul creştin”. „Înger Blând” – Moscova, „Arctogaia”, 1991, vol 1
 19. Ibidem, pag  68
 20. Al. Dughin, „Metafizica Bunei Vestiri” – Moscova, „Arctogaia”, 1996, pag  16
 21. Ibidem, pag  33-34
 22. Arhimandrit Alipie, Arhimandrit Isaia. „Catehism dogmatic. Suport de curs”. Lavra Sfintei Treimi, 2000
 23. Al. Dughin. „Metafizica Bunei Vestiri”- Moscova, „Arctogaia”, 1996, pag  148
 24. Al. Dughin. „Misteriile Eurasiei”- Moscova, „Arctogaia”, 1996, pag  55
 25. Ibidem, pag  245-246
 26. Al. Dughin. „Sfârşitul lumii. Eschatologie şi Tradiţie”. Moscova, „Arctogaia”, pag  29
 27. Ibidem, pag  10
 28. Idem
 29. Roman Verşillo. „Împotriva noului păgânism”. (Despre scrierile lui Alexandr Dughin) „Pravoslavnaia Tver”,  nr 7-8 iulie-august 1999 (Buletinul Centrului Informaţional-Analitic „Sf. Marcu, Episcopul Efesului”, fasciculul 30)
 30. Hodj Ahmed Nuhaev. „Nu suntem interesaţi în a înfrânge Rusia”, „Monitorul eurasiatic”, ediţie specială, pag 4
 31.  Al. Dughin. „A treia capitală”, în culegerea „Eurasianitatea: teorie şi practică” – Moscova, „Arctogaia”, 2001, pag  39
 32. Ibidem, pag  44
 33.  Al. Dughin. „Marea problemă metafizică şi tradiţia”, „Înger Blând” vol 1, „Arctogaia”, 1991, pag  22
 34. Lotfullin I.P., Islaev F.G. „Jihadul poporului tătar în Rusia”, Kazan, 1998 pag 156
 35. Al. Dughin. „Conspirologie”- Moscova, „Arctogaia”, 1991, vol 1, pag  48
 36. Ibidem.
 37.  Al. Dughin. „Sfârşitul lumii. Eschatologie şi Tradiţie”, capitolul „Teoria generală a conspiraţiei” – Moscova, „Arctogaia”, 1998, pag  209
 38. Ibidem, pag  366
 39.  Al. Dughin. „Sfârşitul lumii. Eschatologie şi Tradiţie” – Moscova, „Arctogaia”, 1998, pag  362
 40. Ibidem, pag  366
 41. A. Crowley. „Magia în teorie şi în practică”, „Lokid-Mif.” vol 1, pag  167
 42. Ibidem, pag  384, apud A. Crowley, „Cartea legilor”, partea III, verset 241
 43. A. Crowley. „Magia în teorie şi în practică”, „Lokid-Mif.”, vol 1, pag  17A

Departamentul Misionar al Patriarhiei Moscovei a Bisericii Ortodoxe Ruse, Belogorod, 22 iunie 2002

Îndreptar: Noi asociații religioase din Rusia cu caracter distructiv și ocult
(pag. 164-172)

Traducere din rusă: Dan Nicu, preluare după http://inliniedreapta.net/

Миссионерский отдел Московского Патриархата Русской Православной Церкви о неоязыческих учениях Александра Дугина

Учение Александра Дугина

Доктрина:

В ряду неоязыческих учений взгляды Александра Дугина занимают особое  место.

В  частности,  это  определяется  статусом  автора как лидера  движения  „Евразия” (и одного из заметных идеологов движения „Россия”), активно сотрудничающего с Исламским комитетом и амбициозного  политика. Его доктрины, плавно трансформировавшиеся в идеологию движения „Евразия”, нельзя рассматривать в отрыве от мировоззрения его духовного наставника Рене Генона, в биографии которого содержатся некоторые данные, позволяющие более объективно оценить духовную сторону учения А. Дугина.

Кроме  того,  проясняется  роль и место Православной Церкви, уготованное ей А. Дугиным в программных и других документах, связанных с организацией ОПОД Евразия” и созданием будущего Евразийского союза. „

Все использованные при подготовке данного раздела документы опубликованы в открытых периодических источниках информации. Взгляды А. Г. Дугина, его наставников и сторонников взяты из монографий, альманахов, возглавляемых им СМИ и других изданий, распространяемых в основном через торговые предприятия, контролируемых движением „Евразия” и иными структурами, подчиненными автору.

Об авторе учения.

Александр Гельевич Дугин [1] родился в 1962 году в Челябинской области. Отец – генерал, работавший в системе Главного разведывательного управления Генерального штаба  Вооруженных  сил  СССР. В свое время папа-генерал устроил своего сына, так и не  окончившего  МАИ, в архив КГБ. Знает около 10 европейских языков, владеет ивритом. Амбиции А. Дугина сделали его к 35-и годам человеком № 2 в Национал-большевистской партии Эдуарда Лимонова. Увлекался масонством, фашизмом. Был врагом „Советской империи”, в настоящее время придерживается прямо противоположных  взглядов.

В 1991-м выходит его первая книга – „Пути Абсолюта”, где излагаются основы формируемого им религиозного направления. В 1992-м он начинает издавать журнал „Элементы”. В 1993-м выпускает бестселлер „Конспирология”, ставший аналогом английского боевика „Охотник за шпионами”. В „Конспирологии” развивается тема секретных связей  между  ЦРУ  и  КГБ.

По его собственному признанию, А. Дугин в юности именовал себя „мистическим фашистом”, а  ныне  модифицировал  себя  в „православного  фашиста”.

Своим учителем, безоговорочно признаваемым авторитетом, подлинным эсхатологическим посланником А. Дугин считает французского эзотерика первой половины XX  века  Рене  Генона (15.11.1886 – 7.01.1951), рассматривая его как ключевую  фигуру  этого  периода. Он пишет: „Рене Генон – это посланник высшего центра  в  последнюю эпоху, в период конца Кали-Юги, и сформулированные им принципы  Традиции  (совокупности „нечеловеческих” знаний, передаваемой из поколение  в  поколение кастой жрецов или иными институтами подобного рода), послужат спасительным  оплотом  для  тех,   кому   предстоит в борьбе с „миром сим” и его „князем” возродить Традицию в ее подлинном, нечеловеческом, „ангелическом” измерении  и,  замыкая  цикл,  разработать сакральные основы грядущего Золотого века” [2].

Одним из основных предметов исследований Генона является версия метафизики, на которую  большое  влияние  оказали  концепции  индуизма.

В  попытке  оправдать  Генона  (а  значит,  и  собственные   взгляды   на   христианство) А. Дугин  говорит,  что  „особенность   традиционализма   Генона   приводит подчас к тому,  что  церковные  консерваторы  ошибочно   принимают эзотеризм и синтез, о которых  он  говорит,  за  оккультизм  и  синкретизм” [3].

В 1912 г. Генон принимает ислам и берет себе арабское имя Абд-эль-Вахед Яхья – служитель Единого. Однако далее [4], он указывает, что „Генон получил масонскую инициацию от неорозенкрейцера Теодора Ройсса, который был другом, соратником и посвятителем Кроули”[5]. Напомним, что Генон является непререкаемым авторитетом для Дугина.

Неоязычество  в  свете  метафизических  воззрений   Р.  Генона   А.  Дугина.

Первые  религиозные  изыскания  А.  Дугина  относятся  к  началу 90-х гг. прошедшего века и связаны с основанием альманаха „Милый ангел”, в публикациях которого просматриваются духовные истоки учения новоявленного мессии. Вот что пишет коллектив  редакции  о  задачах  этого  издания [6]:

„Основной  нашей  задачей…  является  реставрация  интегральной  традиции   во   всем ее тотальном измерении… „Милый ангел” ратует за реставрацию средневекового духа, средневекового образа мышления, средневековой религиозности, средневековой государственности”.  Однако,  как будет видно из последующего, А. Дугин толкует понятие „средневековье” с позиций неоязычества.

В  рамках упомянутой Традиции, Дугин признает главенство небытия: „всякая полноценная   традиционная  метафизика  признает превосходство небытия над бытием” [7]. Вот одно из положений (ответов) эсхатологического гнозиса А. Дугина: „Бытие появилось  как  доказательство того, что содержащее его до появления небытие не является  последней инстанцией, и что за его пределом наличествует Иное, не совпадающее ни с бытием, ни с небытием” [8]. С его точки зрения бытие „не может и утверждать  свое  собственное  превосходство  над  небытием,  так  как   это противоречило бы истине, коль скоро чистое бытие есть не что иное, как перевод в действительно  логически  предшествующих возможностей небытия” [9].

В  обобщенном  виде  вероучение  А.  Дугина  сконцентрировано  в  альманахе „Конец света. Эсхатология и Традиция” (Москва, „Арктогея”, 1998 г.).  Сам  А. Дугин называет его „учебником по истории религий”. Однако исторические аспекты различных вероучений  в  этом  труде даны с его собственной (весьма своеобразной) точки зрения. Это противоречит определению книги, как исторической, и придает ей вероучебный статус. В рассматриваемом сборнике традиционные религии с присущим автору наукообразным многословием рассмотрены с точки зрения эсхатологии. Смешение христианских  воззрений, рунологии, языческих концепций, различных теорий космогонии – вот далеко не полный перечень дилетантских вольностей в материалах сборника.

Размещая в историческом сборнике [10] главу из книги „Пути Абсолюта”, („Эсхатологический гнозис”), А. Дугин констатирует тем самым то, что его вероучение сформировано. Оправдывая  возникновение  новых  религий и культов в рамках Традиции, А. Дугин пишет  буквально  следующее:  „Нормы  и  экзотерические   структуры Традиции меняются в  соответствии  с  состоянием космической среды, а, следовательно, появляются новые религии и традиции, новые редакции культов и новые практики” [11].

Это  утверждение  имеет  далеко  идущие последствия. Если космическая среда – небытие, которое порождает бытие, то возникновение новых религий и культов (возможное лишь в пределах бытия) – объективный факт (с метафизической точки зрения), а сие означает, что рано или поздно новая религия в рамках евразийского государства  все-таки  возникнет,  причем  этому  бессмысленно  сопротивляться.

Показательно, что данное утверждение помещено в разделе „учебника”, посвященного анализу вероучения сатаниста А. Кроули.

Таким образом, можно предварительно определить вероучение А. Дугина как некую интерпретацию метафизики индуизма в сочетании с концепциями современного ортодоксального  марксизма.  Лингвистически   учение облекается в формат псевдонаучной  терминологии,  весьма  привлекательной  для   дилетантов,  недоучившихся  в  вузах (как и сам А. Дугин), разделяющих идеалы коммунистической идеологии.

Православие  в трактовке А. Дугина.

Анализ  православия  А. Дугин проводит с позиций традиционализма Генона. выдвигая при этом тезис: „Христианская Церковь … если она следует традиционалистской, консервативной ориентации, как правило, в лучшем случае делает основной упор на сохранение экзотерической ритуальной и догматической стороны…. Церковь либо ограничивает  свою  внелитургическую деятельность упрощенным морализаторством, либо, что хуже, пытается заниматься апологетикой на основе сугубо профанических, современных  и  антитрадиционных доктрин, либо, что уже страшно, тяготеет к смешению,  экуменизму  и  даже  нижайшему  неоспиритуализму.” [12].

В сочинениях А. Дугина отчетливо проявляется действие закона дихотомии. Например, попытка исследования вероучений дохристианской и православной России приводит Дугина к парадоксальным выводам. Вот один из них: „Христианство не отменило, но возвысило и подтвердило  древнюю  дохристианскую  веру” [13].

Он  пишет:  „Когда мы имеем дело с действительно полноценной и аутентичной традицией,  можно  почти  всегда   обнаружить  в   ней трансцендентализм и имманентизм,  причем …  имманентизм…  составляет   внутреннюю   эзотерическую   часть” [14], то есть для  Дугина  язычество  есть  якобы  тоже православие, однако самое подлинное и лучшее. „Имманентизм” – это мистическое мировоззрение Александра Дугина и его последователей.  Оно  исходит,  в  частности,  из  того,  что   стоит  помыслить о „заговоре” и мысль о заговоре уже есть реальность, а поскольку мыслю „я”, то это реальность гораздо более важная метафизически, чем реальная действительность [15].

„Имманентизм” не различает идеи, имеющие основание в бытии, а также идеи номинальные  (даже  обыденно фиктивные), отдавая предпочтение фиктивным. Негодность попытки пристегнуть „имманентизм” к христианству особенно ярко проявляется в попытке толкования Символа веры, предпринятого А. Дугиным, где он вообще скатывается до откровенной ереси [14].

Так, он утверждает, что Никейский Символ веры есть языческое исповедание с „небольшой уступкой христианским предрассудкам” [15].  Более того, А. Дугин вообще называет Символ веры „Формулой веры [16]”! При  этом  он  считает,  что первые три члена (как выражается Дугин – пункта)  дают  абсолютный и законченный образ метафизики [17].

В своих опусах [18] А. Дугин попросту богохульствует, говоря о каком-то сущностном (бытийном,  онтологическом)  аспекте Троицы. Он отвергает откровение о том, что Бог есть Творец мира и  всегда  превосходит  любой  бытийный  аспект.

А.  Дугин  вносит  новации  в  учение   о  вечности   души.   В  частности, он пишет: „Душа,  тонкая  форма,  сотканная  из  субстанции  атмосферы,  переживает тело, в котором она провела земную жизнь и может существовать самостоятельно и после телесной  смерти …  Но  путь  на  небо  духа…  для   индивидуальной души невозможен, так как этот мир, по определению, не допускает в себя существ, облеченных формой [19]”. – 166 –

Однако,  в соответствии  с православным вероучением, Бог создает душу Своим творческим   дуновением [20].

Дугин  в  чисто теософском смысле настаивает на „вскрытии внутри человеческой личности  некоторого  существа, радикально  отличного  от   старого  и   привычного   „я”  индивидуума”. Он  утверждает,  что  это  „вскрытие”   происходит в крещении [21]. В  этом Дугин видит „спасительный” выход для человеческого существа.

Такое утверждение прямо противоречит определению Иоанна Дамаскина: „душа есть сущность  живая,  простая  и  бестелесная,  невидимая  по  своей природе телесными очами, бессмертная, одаренная разумом и умом, не имеющая определенной фигуры (формы). Она действует при помощи органического тела и сообщает ему жизнь, возрастание, чувство и силу рождения. Ум или дух, принадлежит душе не как что-либо другое,  отличное  от  нее  самой, но как чистейшая часть ее. Что глаз в теле, то и ум в душе.  Душа  есть существо свободное, обладающее способностью хотения и действования.  Она  доступна  изменению  со  стороны  воли [22]”.

Ошибочные,  а  иногда  и  прямо  еретические  воззрения  и  высказывания  дополняются у  А. Дугина  рунологией,  учением  о цикличности космических фаз и прочими языческими  верованиями.

В соответствии с вышеупомянутым законом дихотомии, который А. Дугин широко использовал  при подготовке своих трудов, он неизбежно пришел к тому, что есть два генонизма-индуизма – хороший и плохой. Плохой – западный, хороший – восточный, якобы православный. Дугин видит „светлое будущее” православия в соединении экзотерического   начала Церкви (т. е. церковной организации) и языческого эзотерического гнозиса. Этот подход, как он выражается, откроет „неограниченные возможности  глубокого  и  неожиданного  понимания русского православия [23]”. Так, А. Дугин утверждает, что в лице  „еретиков-гностиков эзотерическая подоплека православия уже есть, отсутствует лишь метафизический инструментарий. Поэтому единственным путем является принятие традиционной религии, а затем – попытка проникнуть  через  духовную,  ритуальную  и  интеллектуальную   практику   в  рамках этой религии в ее эзотерические внутренние аспекты в ее тайны” [24].

А. Дугин советует, что  для  того,  „чтобы   гностики не подвергались влиянию христианских идей,  им следует стремиться к тому, чтобы минимизировать человеческое, земное, мирское измерение Церкви…, необходимо вопреки всему настаивать на мистической полноте и совершенстве Церкви, вычленяя сверхвременный, благодатный, преображающий ее аспект” [25].

Кроме  того,  он  считает, что: „основную работу по применению принципов интегрального традиционализма к христианству и, особенно к православию, предстоит сделать  непосредственно  православным  последователям Генона [26]”.

Это – ничто иное, как призыв к созданию внутри православия нового направления (секты), т. е.  попытка  очередного  раскола  Церкви.

А. Дугину, очевидно, неизвестно, что хранительница истинной традиции – Церковь – оберегала  и  убережет  себя   впредь  от тайных обществ внутри себя. Он представляет дело так, что по своему желанию может примкнуть к Церкви со своими языческими убеждениями.

По дерзновенному мнению А. Дугина, „Если мы искуплены Христом, то на нас принципиально нет греха, и надо смело идти к свету обожения, а не подсчитывать скрупулезно свои несовершенства [27]”. Тем самым ставится под сомнение такая фундаментально  важная   сторона духовной жизни как покаяние, исповедь, т.е. фактически читатель призывается к добровольному отказу от участия в важнейших таинствах  Церкви,  которые  составляют  обязательную  часть  православной  жизни.

„Религиозная  революция”  видится Дугиным как „сохранение всех догматико-ритуальных,  доктринальных  и  символических  аспектов  православной  веры.

Но эта революция низвергнет те интеллигентские, протестантско-дворянские, конформистски-советские  и тем паче либерально-демократические наносы, которые ложно отождествляют сегодня с Церковью и которые отталкивают от нее многих достойных,  сильных  и  благородных  людей  революционной  ориентации” [28].

По своим целям А. Дугин приближается к так называемым модернистам – „кочетковцам”, „меневцам”, „борисовцам”, „желудковцам” и подобным. Он настойчиво пытается „приспособить” православие к язычеству, а вышеупомянутые „модернисты” движутся ему навстречу, разлагая православие в себе, а также в душах и умах своих адептов.  „Этот   человек  поставил  себя  вне  Божеского  и  человеческого   закона,   избрал себе некую точку вне добра и зла, выше закона и благодати [29]”. И если представители  перечисленных неообновленческих течений идут по пути якобы упрощения известных понятий, то Дугин, наоборот – всеми силами старается сделать очевидное – непонятным и двусмысленным, используя для этого понятийный и филологический аппарат метафизики.

Можно  предположить,  что   религиозные доктрины А. Дугина являют собой компиляцию  западных  (протестантских)  и восточных (индуистских) вероучений. Они не имеют под собой никакой православной духовной основы и не могут считаться цельным вероучением в том смысле, какой вкладывается в это понятие учеными– богословами и философами.

Отношение А. Дугина к исламу.

Одним  из  первых  официальных мероприятий, которое провело движение „Евразия”, была  исламская  конференция   „Угроза   ислама или угроза исламу”. Конференция прошла 29 июня 2001 г. в здании „Президент-отель” под председательством спикера Государственной  Думы Г. Селезнева,  верховного  муфтия России Талгата Таджуддина и А. Дугина (в это время он уже стал советником Селезнева по вопросам геополитики). Отношению Движения с исламом посвящен специальный выпуск „Евразийского обозрения”.  От Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата на страницах   газеты  выступил   о. Всеволод (Чаплин), статья которого занимает едва ли более 5% от общего объема публикаций.

Отметим, что во всех статьях по исламу нет упоминаний о многочисленных экстремистских проявлениях псевдоисламистов. Более того, в публикации [31] постоянного автора газеты Хож-Ахмеда Нухаева вообще предлагается создать на „территории   Южной   Чечении   Евразийский   общий   дом”,   организацию, построенную  на  принципах   ханифийской   доктрины (объединение мусульман, христиан, иудеев  и  всех  людей   доброй воли, готовых подчиниться этому порядку  вокруг  совместной   миссии оздоровления Земли и исцеления души современного человечества).

Идеи Х.-А. Нухаева весьма близки Дугину. Например, Евразийское государство он предлагает строить в два этапа:

– на первом этапе создается ЕКАГ – Единая конфедерация авторитарных государств:

– на втором этапе она перевоплощается в Евразийский общий дом.

Представляется, что ислам наиболее родствен Дугину как духовная основа евразийства.

Интересны рассуждения А. Дугина о „третьей столице [32]”. Рассматривая роль городов: Киева, Москвы и Санкт-Петербурга в истории России, он, отмечая тот факт, что в Московской Руси этносом становятся именно великороссы, тем не менее, называет государство тюркско – славянским. С его точки зрения идеальной столицей Евразии является Казань. В подтверждение своих слов он пишет: „Иван Великий (Грозный) выступал  как  законный  наследник  Ордынской геополитической воли, как собственно великоросский царь, в котором славянские корни повенчаны с татарской кровью под хоругвью  византийского  православия”.  Он   считает,   что  „Татарстан представляет собой образец субъекта евразийской федерации. Благодаря татарскому, тюркскому импульсу россы осознали себя как великороссов, распрощавшись раз и навсегда с малороссийской  моделью  государственности…   Татарский   элемент  является важнейшим фактором как этногенеза великороссов, так и государства – генеза самой России – Евразии”. И, наконец – самое интересное утверждение: „Ханифитский татарский ислам ценен для Евразии не как „недоделанное православие”, но как православная  (ортодоксальная)  разновидность   ислама.  И, наоборот, для ортодоксального  ислама  нет  ближе  традиции,  чем  православная  Церковь [33]”.

А. Дугин считает, что метафизические методы подходят не только для исследования православия, но и ислама. Так, он приводит совпадающее с его собственным мнение известного исламского метафизика Гейдара Джемаля: „Конец фундаментальнее, чем начало… Отрицание  –  наиболее  фундаментальная  из  всех  реальностей [34]”.

Показательно, что эта статья А. Дугина была им опубликована в газете российских коммунистов „Завтра” № 21 (338) 2000 г. [Газета «Завтра» никогда не была коммунистическим изданием. – Ред. сайта ДЗВОН.] При этом А. Дугин обнаруживает полное незнакомство с таким аналитическим документом, как „Джихад татарского народа в России” [35],  в  котором   агрессивная   „близость”   ислама  к православию отражена более чем однозначно.

Если учесть призыв А. Дугина к преимущественному союзу с мусульманскими государствами, и возможный захват ими власти в Евразийском союзе, то возникает следующий вопрос:

1. Какие  механизмы  предлагает   использовать  А. Дугин для предотвращения повторения  ситуации,  которая  на сегодняшний день сложилась в Афганистане (имеется  в  виду  привлечение  талибами  к  суду  христианских  миссионеров) ?

Учитывая, что, по словам Шейха-уль-Ислама Талгата Таджуддина, мусульманское население  окажет  полную  поддержку президенту Путину, можно с уверенностью считать, что оно также поступит и в отношении А. Дугина, демонстрирующего открыто угодническую  позицию  в  отношении  действий  руководства  страны.

Позиция относительно современного масонства.

В концепции А. Дугина масонство – это принципиально „доброе”, инициатическое движение, разделившееся под влиянием внешних сил на плохое „египетское” и шотландское  „христианское” [36]. Тем самым А. Дугин обнаруживает полное непонимание  доктрины  масонства,  отрицающего  любую  религию   как  духовную основу  существования  общества.

Тем  не  менее,  представляет   интерес  беседа  А. Дугина (он в данном случае выступал как автор альманаха „Милый ангел” – М. А.) с главой французской ветви „Ордена восточных тамплиеров” (впоследствии реформированной А. Кроули) неким братом Маркионом  (Кристоф Буше) [37] во время приезда в Россию.

Рассматривая  деятельность масонов на протяжении нескольких веков, брат Маркион анализирует  оккультную  сторону  деятельности  СС   гитлеровской  Германии, считая, что  „большинство работ, посвященных исследованию национал-социализма, являются вульгаризаторскими упрощениями, которые … стремятся показать его как абсолютное зло”. Он,  со  ссылкой  на публикации Савитри Деви Мукерджи, жены брахмана Мукерджи, считает, что „внутри национал-социализма существовала явная мессианская тенденция”.

Здесь же брат Маркион утверждает, что «все, что говорится о том, что происходило в нацистских концлагерях (так же как и в сталинских) – огромное преувеличение».

(По-видимому, брат  Маркион  не знаком с материалами Нюрнбергского процесса).

По признанию брата Маркиона, отделения масонской ложи существуют во многих странах Западной Европы, в том числе в Югославии, где несколько лет назад количество последователей Кроули было наибольшим. На вопрос, связанный с верой масонов, он отвечает буквально так: „Они верят во власть и необходимость властвования, доминации, господства самих себя”.

Кроулианство в свете метафизического подхода А. Дугина.

Особенно настораживает плохо скрываемая попытка примирить православие с противоположными ему вероучениями. На этом пути А. Дугин даже пытается показать, что Алистер Кроули не так опасен для любой веры, как о нем пишут. Автор приводит ряд оправдывающих Кроули выдержек из его высказываний, пытаясь доказать что он – всего лишь один из выдающихся исследователей (философов) нашего времени. Такое отношение к „мессии” сатанизма – более чем показательно, как и то, что, анализируя вероучение Кроули, он берет слово „сатанизм” в кавычки. Внешне он пытается занять позицию независимого аналитика различных вероучений, информация о которых приведена в сборнике. В основу рассуждений А. Дугина здесь также положены хорошо знакомые ему геноновские метафизические представления. Противопоставляя инициацию и контринициацию, он считает, что „самые страшные и серьезные извращения и дексакрализации достаются людям с самыми благими намерениями, убежденными, что они ортодоксы и носители самого очевидного добра”. И далее: „Чаще всего религиозные нонконформисты („еретики”, „сатанисты”) ищут тотальности сакрального опыта, которую не могут им предложить представители ортодоксии.

В этом не их вина, но их беда, а истинная вина лежит на тех, кто позволил их аутентичной традиции превратиться в плоский фасад, за которым просто ничего нет. И, быть может, именно эти сомнительные силы и группы … идут … вглубь реальности, тогда как остающиеся на периферии профаны … всячески препятствуют этому” [38].

Путем стандартных рассуждений, А. Дугин приходит в дальнейшем к выводу о том, что роль „сатанистов” (или „Ордена Сета”) в разделении православной, католической и протестантской церквей просто ничтожна: ведь формирование А. Кроули проходило в среде протестантского „плимутского братства”, проповедником которого был его отец. Интересно следующее утверждение Дугина: „Когда Кроули акцентировал свой „сатанизм”, он лишь высказывал ясное понимание оиенки его позиции тем метафизическим лагерем, который он сознательно оставил. И ничего более”. Таким образом, вероучение А. Кроули сводится лишь к отрицанию догм протестантизма. Тем самым А. Дугин дает понять, что ему неизвестно ничего плохого о российских сатанистах и деятельности подобных сект во многих странах мира. Более того, он предлагает считать А. Кроули „еретиком от ереси”, „антихристом в лоне антихристианства”, что особенно необходимо учитывать при оценке подлинного значения А. Кроули в России. [39]

Иными словами, А. Дугин обвиняет в возникновении антихристианских воззрений А. Кроули само христианство: отождествление А. Кроули себя с „антихристом” „для него было не выражением разрушительного характера его миссии, но лишь несколько провокационным (в христианском культурном контексте) присвоением себе тех имен и титулов, которыми христианские провидцы награждали „непонятых” ими в рамках собственного религиозного контекста („религии умирающего и воскресающего бога”), пророков „нового зона” [40]. И вообще, с точки зрения А. Дугина, сам А. Кроули „рефлекторно” и иронично описывает свою сексуальную магию в „антихристовых терминах”.

То есть все учение А. Кроули сводится к шутке! Здесь уместно напомнить о некоторых высказываниях А. Кроули в одной из его книг относительно человеческих жертвоприношений: „В зависимости от мистических целей реализуется: закалывание, забивание насмерть, утопление, отравление, обезглавливание, раздавливание, сожжение и так далее” [41] или „Лунная кровь лучшая, месячная также и свежая кровь ребенка, и капля небесной просфиры, потом – кровь врагов, затем – священника или верующих; кровь некоторого зверя, в последнюю очередь” [42]. Также А. Кроули рекомендует: „Наиболее подходящим объектом в этом случае является невинный и умственно развитый ребенок мужского пола („Магические записи брата „Пертурабо” – культовый псевдоним А. Кроули)”. Он дает понять, что в период с 1912 г. по 1928 г. он совершал таких жертвоприношений по 150 в год [43].

И – финал статьи. „Нельзя исключить и ту возможность, что самое отталкивающее и подчеркивающее  свою  негативность,  свой   антиномизм и свою „злую” природу, окажется   ближе  к истине и поможет обрести  правильные   духовные   ориентации… не верно  ли, что … злыми  помыслами  выстлана  дорога в рай?” [44].

К сказанному прибавить более нечего. Правда, кроме того, что в книге „Конец света” полностью  приведена  основополагающая   „Книга закона”   А. Кроули, что можно считать формой пропаганды его учения для последователей А. Дугина.

Попытаемся  сформулировать религиозную позицию А. Дугина, исходя из краткого анализа  рассмотренных  материалов:

1. Антиправославность  мировоззрения, базирующегося на первичности небытия перед бытием, с  использованием  понятийного  и  лингвистического  аппарата  метафизики.

2. Наличие в вероучении концепций, прямо связанных с индуистскими воззрениями (тантризм, индийская метафизика), а также с элементами теософии, отражающими метафизические взгляды Р. Генона (посвященного в масонство, предположительно – в реформированный  Орден  восточных  тамплиеров).

3. Призывы к „реформированию” православия, в частности, путем размывания православия как истинного вероучения, внедрения в Церковь изнутри его противников, ликвидации православных традиций, подчинения его исламу и в конечном итоге уничтожения с использованием административного аппарата пресловутого Евразийского союза. Как промежуточный этап – конъюнктурное использование православия для достижения  собственных  политических  целей в столкновении с атлантистами на пути к фактически  мировому  господству.

4. Явное   предпочтение  ислама другим вероучениям на фоне снисходительного отношения к масонству и сатанизму.

5. Вероучение А. Дугина,  в  отличие от традиционных религиозных учений, ориентировано  на элитный социальный слой. Для его понимания требуется специфическая  подготовка,  в  частности, философская. А это переводит вероучение в ранг оккультно-мистической идеологии, как результата критики концептуальных положений  основных  мировых  религий.

6. Произвольность толкования основных постулатов христианства и широкое распространение  такого  рода  материалов   через   общедоступные источники информации  изгоняет А. Дугина  за  церковную ограду.

Центр  распространения  вероучения А. Дугина – магазин „Трансильвания” (г. Москва, Тверская ул., 6/1 стр.5, тел. 229-87-86/33-45, сайт http://www.arctogaia.com).

Приведем содержимое сайта, опубликованное в газете:

– философия; – история религии; – геополитика;  – метафизика; – социология;

– экономика; – культурология;  – политология;  – онейрология;  – психология глубин;

– рунология; – сакральная география; – конспирология (теория заговоров); – анализ текущих событий; – сетевые версии евразийской периодики, ссылки рассылки, форум.

На территории „Трансильвании” находится также магазин „Арктогея-2”, в котором представлены  практически все труды А. Дугина, а также фундаментальные работы по широкому кругу проблем теологии, политики и экономики (в частности, труды Г. Вирта, А. Кроули  и  других  апологетов  антихристианских   вероучений, программные документы движения  „Евразия”,  периодика  движения).

Учитывая нынешнее положение А. Дугина, лидера популистского общественного движения,  можно предположить, что в ближайшем будущем база и сфера распространения его вероучения будет расширяться с использованием для этого возможностей Государственной Думы и Совета Федерации, их издательских и полиграфических  возможностей. Скорее всего, следует ожидать заметной государственной   поддержки издательского комплекса „Арктогея”, иных средств массовой  информации,  пропагандирующих   учение   Дугина.   Уже  сегодня типографской базой, используемой для тиражирования трудов движения „Евразия”, является Производственно-издательский комбинат ВИНИТИ – одно из наиболее современных  и  мощных  издательских   предприятий   в  системе распространения научно-технической  и  общественно-научной  информации  России.

ЛИТЕРАТУРА

К разделу „Учение Александра Дугина”

1. Сергей Рютин. „Критик Дугин” // Интернет, http://www.russ.ru, 9.06.98.

2. „Милый ангел”. – М.: „Арктогея”, т.1, 1991. С.10.

3. Там же. С.29.

4. А. Дугин. „Конец света. Эсхатология и традиция”. – М.:, „Арктогея”,  1998. 359с.

5. Там же. С.47.

6. Там же. С.1.

7. „Милый ангел”, „Арктогея”, т.1, 1991. С.23.

8. А. Дугин. „Конец света. Эсхатология и традиция”. – М.: „Арктогея”,  1998. С. 19.

9. Там же. С.19.

10. Там же. С.17.

11. Там же. С.365.

12. А. Дугин. „Конец света. Эсхатология и традиция”. Раздел „Традиционализм Генона и  Христианская Церковь”. – М.: „Арктогея”, 1998. С.29.

14. Ал. Дугин. „Мистерии Евразии”. – М.: „Арктогея”, 1996, С.19.

15. Ал. Дугин. „Великая метафизическая проблема и традиция” // „Милый ангел”. –  М.: „Арктогея”, 1991, т.1. С.23.

16. Р. Вершилло. „Против нового язычества”// „Православная Тверь, № 7–8, 1999.

17. „Христианский эзотеризм” // „Милый ангел”.  – М.: „Арктогея”, 1991, т.1.  – 407 –

18. А. Дугин. „Конец света.   Эсхатология и традиция”. – М.: „Арктогея”.   -С.225.

19. „Христианский эзотеризм” // „Милый ангел”. – М.: „Арктогея”, 1991, т.1.

20. Там же. С.68.

21. А. Дугин. „Метафизика благой вести”. – М., „Арктогея”, 1996. С.12.

22. Там же. С. 33-34. ,                              ?

23. Архимандрит Алипий, архимандрит Исайя. – Догматическое богословие. Курс лекций. Свято-Троицкая Сергиева лавра, 2000.

24. А. Дугин. „Метафизика благой вести”. – М.: „Арктогея”, 1996. С. 148.

25. А. Дугин. „Мистерия Евразии”. – М.: „Арктогея”, 1996. С.55.

26. Там же. С.245-246.

27. А. Дугин. „Конец Света. Эсхатология и традиция”. – М.: „Арктогея”, 1^. С.29.

28. Там же. С. 10.

29. Там же. С.10

30. Роман Вершилло. „Против нового язычества”. (О сочинениях Александра Дугина) „Православная Тверь”, № 7–8 июль-август 1999 г. (Вестник информационна аналитического центра святителя Марка, епископа Ефесского (выпуск тридцатый”

31. Хож-Ахмед Нухаев: „Мы не заинтересованы в поражении России”. – Евразийское обозрение, специальный выпуск. С.4.

32. А. Г.  Дугин. „Третья столица”. – В сборнике „Евразийство: теория и npaктика”. –   М.: „Арктогея – центр”, 2001. С.39.

33.Там же. С.44.

34. А. Дугин. „Великая метафизическая проблема и традиция” // „Милый ангел”, т.1,  „Арктогея”, 1991. С.22.

35. Лотфуллин  И. П., Ислаев  Ф. Г. „Джихад  татарского  народа  в  России”, Казань, 1998. – 156 с.

36. Ал. Дугин. „Конспирология”. – М.: „Арктогея”, 1991, т.1. С.48.

37. Там же.

38. А. Дугин. „Конец света. Эсхатология и традиция”. Раздел „Общая теории заговора”. – М.: „Арктогея”, 1998. С.209.

39. Там же. С.351.

40. А. Дугин. „Конец Света. Эсхатология и традиция”. – М., „Арктогея” 1998. С.362.

41. Там же. С.366.

42. А. Кроули. „Магия в теории и на практике”. Кн.1, „Локид-Миф”. С. 167

43. Там же, с.384 (цитата из книги А. Кроули: „Книга законов”, ч.З, стих 241

44. А. Кроули. „Магия в теории и на практике. Кн.1, „Локид-Миф”. С.17А

НОВЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ РОССИИ ДЕСТРУКТИВНОГО И ОККУЛЬТНОГО ХАРАКТЕРА. Справочник.

Миссионерский отдел Московского Патриархата Русской Православной Церкви.

Белгород, 2002,  стр. 164-172

Un gând despre „Departamentul Misionar al Patriarhiei Moscovei a Bisericii Ortodoxe Ruse despre învățăturile neopăgâne ale lui Alexandr Dughin

 1. Biserica rusa spune ce i se ordona sa spuna.
  Or fi ele invataturile lui Dughin neo-pagane, dar se pare ca ele sunt urmate oarecum de conducerea actuala a Rusiei. BRICS si toate celelalte agentii create de rusi plus folosirea constanta a termenului de Eurasia o dovedesc.

  Iar „filosoful” Dughin este un agent de legatura intre diversele factiuni ale echipei in care joaca Rusia (impreuna cu America lui Trump, Ungaria lui Orban si Germania pe ascuns).

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s